Fakültemize Hoşgeldiniz

yoktem

Sevgili Öğrenciler,

Öğrenci Seçme Sınavı’nda göstermiş olduğunuz üstün başarıdan dolayı İstanbul Üniversitesi adına sizi ve ailenizi candan kutluyorum.

Yeni bilgilere açık, insanın ve toplumun gelişme dinamiklerini oluşturacak nitelikte kendini geliştirebilen, sorgulayan ve geleceği için seçim yapabilen sizi, Türkiyenin ilk Fen Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Ülkemizde çağdaş yükseköğretim anlayışının oluşturulmasında önemli rol oynayan, ilk ve tekleri bünyesinde barındıran İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin temel amacı; çağdaş bilgilerle donatılan, araştırıcı, yaratıcı, disiplinlerarası ekip çalışması yapabilen, analiz ve sentez yeteneğine sahip, girişimci, üretken, bilimsel düşünceye sahip, toplumsal yaşama, yönetime ve kalkınmaya hazır bireyler yetiştirmektir.

Çağdaş eğitimin gereği olan ve gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde donanımlı birimlerimizin bulunduğu, zengin kütüphaneleri, araştırma ve öğrenci laboratuvarları,yemekhaneleri ve internet olanaklarıyla donatılmış fakültemiz, öğrencilerimizin gereksinim duyacakları her türlü olanağa kolayca ulaşabildikleri, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler içinde vazgeçemedikleri yaşam alanlarıdır.

Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini paylaştıkları ve eğitimin ayrılmaz bir parçası olan Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları da fakültemizin önemli birimleridir.

Öğretim üyeleri ile etkileşimli, yaratıcı, katılımcı ve öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim sisteminin sürdürüldüğü fakültemizde Hayat Boyu Öğrenme / Erasmus çerçevesinde, Avrupa Üniversiteleri ile öğrenci değişim programları başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Öğrencilerimize sunulan çağdaş eğitim programları ve sağlık hizmeti ile kültür, spor, sanat etkinlikleri olanakları hakkında daha ayrıntılı bilgileri web sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca öğrenim yaşamınız boyunca sizi bilgilendirecek duyurulara Öğrenci İşleri Bürosunun http://fen.istanbul.edu.tr/ogrenciisleri adresli sayfasından ve sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz.

Sizi ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli; eğitim ve araştırma alanında rekabet gücü yüksek ve evrensel değerler taşıyan, yeni bin yılın başında sayısı 100.000’e ulaşan mezunuyla Türkiye’yi bugünlere taşıyan kadroların yetişmesinde önemli bir rol oynayan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin öğrencisi olmanızdan dolayı tebrik ediyorum.

Üstün başarınızdan dolayı sizi ve ailenizi bir kez daha kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Yeşim ÖKTEM

Dekan

12 Ağustos 2016
1012 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34