Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Bilimsel Yayın Performansı Ölçümü için Yeni Bir Metrik Geliştirdi

Fakültemizin Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcılarından Prof. Dr. Selçuk Bilir, Araş. Gör. Özgecan Önal Taş ve Araş. Gör. Talar Yontan ve Sabancı Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş’ün birlikte hazırladıkları “A New Ranking Scheme for the Institutional Scientific Performance” başlıklı makale, sosyal bilimler alanındaki çalışmaları yayınlayan “Journal of Scientometric Research” isimli dergide yayımlanmıştır. Araştırmacılarımız, kurumların bilimsel yayın performanslarını ölçen yeni bir metrik sistemi literatüre kazandırmıştır. Bu yeni akademik yayın performans ölçüm sistemi, kurumlardaki araştırmacıların makale sayılarını, yayın yapılan dergilerin etki faktörlerini, alınan atıfları ve araştırmacıların çalışmalara katkılarını dikkate almaktadır. Böylece literatürde iyi bilinen h-indeksi, g-indeksi, AR indeksi ve IF2 indeksi gibi metriklerin eksik yönleri ortadan kaldırılmıştır. Bu yeni metrik sayesinde, farklı bilim dallarında çalışan araştırmacıların yayın performansları karşılaştırılabilecektir. Ayrıca, araştırmacıların bireysel yayın performanslarının ölçümünde de objektif bir ölçüt olarak değerlendirilebilecektir.

Yazarların bu metriğin geliştirilmesine ışık tutan ilk çalışmalarında, 1980-2010 yılları arasında astronomi ve astrofizik bilim dalında Türkiye adresli araştırmacıların bilim atıf indeksi (SCI) kapsamına giren dergilerde yayımladıkları bilimsel makalelerin, ülkemizdeki kurumlara ve ülkemiz ile benzer mali portföye sahip İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye beş ülkenin verileriyle karşılaştırılmasına dayalı bir analiz yapılmıştır. “Research Performance of Turkish Astronomers in the Period of 1980-2010” başlıklı bu ilk çalışma 2013 yılında “Scientometric” dergisinde yayımlanmıştır.

İlgili yayınlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

İlk makale:“Research performance of Turkish astronomers in the period of 1980–2010”
http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-012-0922-3
İkinci makale: “A New Ranking Scheme for the Institutional Scientific Performance”
http://www.jscires.org/article.asp?issn=2320-0057;year=2015;volume=4;issue=2;spage=70;epage=76;aulast=Bilir;type=0

 

21 Ekim 2015
1088 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34