Çevre ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, BOTANİK ANABİLİM DALI

ÇEVRE ve ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI

 

Gaz Kromatografisi–Kütle Spektrometre (Agilent GC-7890 A- MS 5975 C model GC-MS ve/veya SPME GC-MS, Headspace GC-MS) cihazları ile

 • Bitkisel ürünlerde kalitatif-kantitatif içerik (uçucu yağ asitleri kompozisyonu, esansiyel yağ bileşenleri) analizleri ve kütüphane taraması
 • Çözücü kalıntıları analizi
 • Balda naftelin analizi
 • Çay içerik analizi

İletişim: Prof.Dr.Gül Cevahir Öz

0212 455 57 00/26808

0532 580 91 71

 

Mikrodalga yakma sistemi (BERGHOF,  Speed Wave MWS – 4)  ile örnek hazırlanarak Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometre (ICP-OES)-Perkin Elmer Optima 7000 DV cihazı ile

 • sediment
 • toprak
 • su
 • bitkilerde

26 farklı elementin analizi yapılmaktadır.

İletişim: Doç.Dr.Gülriz Bayçu  Kahyaoğlu

0212 455 57 00/26806

0532 332 89 16

 

SEM-Görüntüleme Laboratuvarında Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile 20.000 büyütmeye kadar (altın ile kaplanarak)

 • metal
 • porselen
 • kağıt vb.
 • her tür bitkisel ve hayvansal yüzey

görüntüleme analizleri yapılmaktadır.

İletişim: Doç.Dr. Osman Erol

0212 455 57 00/26826

0532 566 94 66

16 Şubat 2015
613 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34