İstanbul Üniversitesi
http://fen.istanbul.edu.tr/?p=11818
Export date: Fri Nov 24 13:10:27 2017 / +0000 GMT

Kalite


İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kalite Kurulu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere 2016 yılında kurulmuştur.


İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığının görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite Kurulunun çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;
  • Fakültenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,

  • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

  • Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.

Post date: 2017-01-23 21:36:07
Post date GMT: 2017-01-23 18:36:07

Post modified date: 2017-01-23 21:36:07
Post modified date GMT: 2017-01-23 18:36:07

Export date: Fri Nov 24 13:10:27 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://fen.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com