İstanbul Üniversitesi Fen Etik Kulübü 3. Etik Çalıştayını Gerçekleştirdi

Fen Etik Kulübü 3. Etik Çalıştayı

16 Mayıs 2017 tarihinde saat 9:30-13:15 saatleri arasında Fen Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleşti.

1

Çalıştay kulüp başkanı İrem Gülfem ALBAYRAK, İÜ Fen Etik Kulübü danışmanı Doç. Dr. Tuba GÜNEL, İÜ Fen Fakültesi Dekanı Yeşim ÖKTEM

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat MURAT’ ın açılış konuşmaları ile başladı.

 

Çalıştay kulüp başkanı İrem Gülfem ALBAYRAK, İÜ Fen Etik Kulübü danışmanı Doç. Dr. Tuba GÜNEL, İÜ Fen Fakültesi Dekanı Yeşim ÖKTEM

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat MURAT’ ın açılış konuşmaları ile başladı.

2

İref Gülfen ALBAYRAK (Fen Etik Kulüp Başkanı)

3

Doç.Dr. Tuba GÜNEL (Fen Etik Kulüp Danışmanı)

4

Prof. Dr. Yeşim ÖKTEM (İÜ Fen Fakültesi Dekanı)

5

Prof. Dr. Sedat MURAT (İÜ. Rektör Yardımcısı)

Açılış konuşmalarının ardından ilk konuşmacı olan Prof. Dr. Oya GÖKMEN “Yardımcı üreme teknikleri ve etik” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmasında tüp bebek tekniğinin ülkemizde uygulanışı ve yasal prosedürlerden bahseden Prof. Dr. GÖKMEN, konuşmasını güncel örnekler üzerinden bizleri etik konuları düşünmeye sevk ederek sürdürdü. Konuşmasının ardından kulüp üyemiz Onur AYDIN teşekkür belgesini Prof. Dr. Oya GÖKMEN’ e takdim etti.

6

Prof. Dr. Oya Gökmen” Yardımcı üreme teknikleri ve etik”

7

  1. Etik Çalıştayının ikinci konuşmacısı olan Fatih ALTAYLI “Medya ve Etik” konulu konuşmasını yaptı. ALTAYLI konuşmasında günlük hayatında sık sık karşılaştığı etik sorunlardan bahsetti. Özellikle habercilikte karşılaşılan etik sorunlar ve bunlara karşı nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiği konusunda örnekler vererek hem hayatın içinden hem de oldukça açıklayıcı bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından kulüp üyesi Kaan İhsan EŞKUT teşekkür belgesini Fatih ALTAYLI ’ya takdim etti.

8

Fatih ALTAYLI “Medya ve Etik”

9

Çalıştayın bir diğer konuşmacısı olan İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat MURAT “Kamu ve Etik” konulu sunumunu yaptı. Prof. Dr. MURAT konuşmasında etiğe aykırı bir durum şikayet edildiğinde nasıl bir prosedür izlenip bu şikayetlerin değerlendirildiğini anlattı. Sık sık karşılaşılan etik sorunlardan ve bunların mesleklere göre dağılımından bahsetti. Etik dışı davranışta bulunan ve bu davranışları tespit edilen insanların hayatlarının kalanında bu tespitten dolayı nasıl zorluklarla karşılaşabileceğini anlattı. Konuşmasının sonunda kulüp üyemiz Esmer Zeynep Duru BADAKAL teşekkür belgesini Prof. Dr. Sedat MURAT’ a takdim etti.

10

Prof. Dr. Sedat MURAT “Kamu Etiği”

11

Konuşma ve sunumların ardından konuşmacı hocalara soru sorulması ve tartışılması için panel kısmına geçildi. Yarım saat süren panelde konuşmacılar çalıştaya katılan katılımcıların sorularını cevaplandırdılar.

12

19 Mayıs 2017
579 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34