1984 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA İÜ Fen Fakültesi’nde:

“Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi  (Turkish Physical Society 30th International Physics Congress) bilimsel toplantısı  İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde

2 – 5 Eylül 2013 tarihleri arasında  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde  gerçekleştirilecektir.

Kongreye 1984 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA katılacaktır.

Prof. Dr. Carlo RUBBIA, elektrozayıf kuramın öngördüğü zayıf etkileşimlerin kuvvet taşıyıcıları olan vektör bozonlarınının (W+, W , Z0) keşfinde oynadığı rolden dolayı, diğer CERN fizikçisi Simon van der Meer ile birlikte 1984 yılında Nobel Fizik Ödülü ile onurlandırılmıştır. Bu ödül, CERN’de çalışan araştırıcıların kazandığı ilk Nobel ödülüdür.

 • Carlo Rubbia, 1934 yılında İtalya’da doğdu.  Lisans ve lisansüstü eğitimini İtalya’ da tamamladı. 1959 yılında Columbia Üniversitesi (ABD)’nden doktorasını aldı. 1961 yılından itibaren CERN ’de çalışmağa başladı. 1972-1989 yılları arasında Harvard Üniversitesi’nde  Higgins kürsüsünde profesör olarak görev aldı.
 • Carlo Rubbia, 1990’lı yıllarda, temiz ve güvenli nükleer enerji üretimi için toryum temelli Enerji Yükseltici/Hızlandırıcı Güdümlü Sistem (Energy Amplifier/Accelerator Driven System) önermiştir.
 • Carlo Rubbia’nın araştırmaları kozmik nötrinolar, proton kararlılık analizi, kontrollü nükleer füzyon tasarımları, toryum ve radyoaktif malzemenin kullanımında reaktör temelli tasarımlar olmak üzere farklı fizik alanlarını kapsar.
 • Carlo Rubbia, 1989-1993 arasında CERN genel direktörlüğü yapmıştır. 1999’dan 2005’e kadar İtalyan Ulusal Yeni Teknolojiler, Enerji ve Çevre  Ajansı (ENEA) başkanı, 2010 Haziran ayından beri Potsdam (Almanya)’daki İleri Sürdürülebilirlik Araştırmaları Enstitüsü (IASS) bilimsel direktörüdür.

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi’ne,

 • Yunus SÖYLET – İstanbul Üniversitesi Rektörü, Kongre Onursal Başkanı
 • Nafiye Güneç KIYAK – Işık Üniversitesi Fizikçi Rektörü
 • İbrahim Halil MUTLU – Harran Üniversitesi Fizikçi Rektörü
 • Mahmut DOĞRU – Bitlis Eren Üniversitesi Fizikçi Rektörü
 • Hüsnü Salih GÜDER – Mustafa Kemal Üniversitesi Fizikçi Rektörü
 • Metin ORBAY – Amasya Üniversitesi Fizikçi Rektörü
 • Gülay BARBAROSOĞLU – Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
 • İskender AKKURT – Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ – Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Tahsin KILIÇOĞLU – Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Osman ÖZCAN – Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Sebahattin TÜZEMEN – Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

katılacaklardır.

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi’ne, konularında uzman 33 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacıların yanında; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte çok sayıda fizikçi bilim insanının katılımı beklenmektedir. Kongremize 731 başvuru yapılmış; bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 262 adet sözlü, 339 adet poster bildiri kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Türk Fizik Derneği’nin düzenlediği fizik kongreleri, ülkemizdeki fizikçileri bir araya getirmekte; uluslararası katılımla, yurt içinde ve yurt dışında çalışan bilim insanlarının bilimsel gelişmeler hakkında bilgi alışverişi ve işbirliği olanaklarını arttırmayı hedeflemektedir.

Kongreye katılacak  protokol ve kongrenin ilk günü olan 2 Eylül 2013 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda saat 09:00’daki açılış töreninde sırasıyla;

 • Organizasyon Komitesi Başkanı ve Balkan Fizik Birliği Başkanı Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM
 • Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ
 • Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin ARIK
 • Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ
 • Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
 • İstanbul Üniversitesi Rektörü, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Yunus SÖYLET
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Mustafa İSEN

birer konuşma yapacaklardır.

Açılış konuşmalarından hemen sonra ödül törenine geçilecek olup;

–          2013 yılı Türk Fizik Derneği Prof. Dr. Şevket Erk Genç Bilim İnsanı Ödülü Ödülü kazanan: Doç. Dr. Özhan ÖZATAY– Boğaziçi Üniversitesi

–          2013 yılı Türk Fizik Derneği Prof. Dr. Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü 

Ödülü kazanan: Prof. Dr. Saleh SULTANSOY – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

–          2013 yılı Türk Fizik Derneği Onur Ödülü

Ödülü kazanan:  Prof. Dr. Metin ARIK – Boğaziçi Üniversitesi

–          2013 yılı Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü

Ödülü alan: Prof. Dr. Mustafa İSEN– Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve YÖK Üyesi

verilecektir.

Ödül töreninden hemen sonra  Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi’ne katılacak olan protokol için plaket töreni yapılacaktır.

Ayrıca plaket törenin bitiminde saat 11:00’de 1984 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA çağrılı konuşmacı olarak “Enerjinin Geleceği” başlıklı kongrenin ilk sunumunu yapacaktır.

Katılımınızı bekler saygılar sunarım.

Prof. Dr. Baki AKKUŞ

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı

Türk Fizik Derneği Genel Başkanı

 

28 Ağustos 2013
20388 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34