İÜ Fen Fakültesi 10. ULUSLARARASI BALKAN FİZİK BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KONFERANSI’na ev sahipliği yapıyor.

“10. ULUSLARARASI BALKAN FİZİK BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KONFERANSI”  (10th International Student Conference of the Balkan Physical Union) bilimsel toplantısı  İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde, Türk Fizik Derneği’nin desteği ile 3 – 5 Eylül 2013 tarihleri arasında  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde  gerçekleştirilecektir.

Balkan Fizik Birliğinin düzenlediği Ögrenci Konferansları daha önce İzmir / Türkiye (1994), Bansko / Bulgaristan (1996), Cluj-Napoca / Romanya (1997), Bodrum / Türkiye (2006, 2007, 2008, 2009) ve Constanta / Romanya (2010, 2012) gerçekleştirilmiştir.

Konferansa 1984 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA katılacaktır.

Prof. Dr. Carlo RUBBIA, elektrozayıf kuramın öngördüğü zayıf etkileşimlerin kuvvet taşıyıcıları olan vektör bozonlarınının (W+, W- , Z0) keşfinde oynadığı rolden dolayı, diğer CERN fizikçisi Simon van der Meer ile birlikte 1984 yılında Nobel Fizik Ödülü ile onurlandırılmıştır. Bu ödül, CERN’de çalışan araştırıcıların kazandığı ilk Nobel ödülüdür.

Carlo Rubbia, 1934 yılında İtalya’da doğdu.  Lisans ve lisansüstü eğitimini İtalya’ da tamamladı. 1959 yılında Columbia Üniversitesi (ABD)’nden doktorasını aldı. 1961 yılından itibaren CERN ’de çalışmağa başladı. 1972-1989 yılları arasında Harvard Üniversitesi’nde  Higgins kürsüsünde profesör olarak görev aldı.

Carlo Rubbia, 1990’lı yıllarda, temiz ve güvenli nükleer enerji üretimi için toryum temelli Enerji Yükseltici/Hızlandırıcı Güdümlü Sistem (Energy Amplifier/Accelerator Driven System) önermiştir.

Carlo Rubbia’nın araştırmaları kozmik nötrinolar, proton kararlılık analizi, kontrollü nükleer füzyon tasarımları, toryum ve radyoaktif malzemenin kullanımında reaktör temelli tasarımlar olmak üzere farklı fizik alanlarını kapsar.

Carlo Rubbia, 1989-1993 arasında CERN genel direktörlüğü yapmıştır. 1999’dan 2005’e kadar İtalyan Ulusal Yeni Teknolojiler, Enerji ve Çevre  Ajansı (ENEA) başkanı, 2010 Haziran ayından beri Potsdam (Almanya)’daki İleri Sürdürülebilirlik Araştırmaları Enstitüsü (IASS) bilimsel direktörüdür.

10. Uluslararası Balkan Fizik Birliği Öğrenci Konferansı’na çağrılı konuşmacı olarak,

 • Carlo RUBBIA – 1984 yılı Nobel Fizik Ödülü / IASS, Almanya
 • Metin ARIK – Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
 • Bayram BÜTÜN – Bilkent Üniversitesi, Türkiye
 • Victor CIUPINA – Ovidius Üniversitesi, Romanya
 • Bilge DEMİRKÖZ – METU, Türkiye
 • Ioannis GIOMATARIS – CEA Saclay, Fransa
 • Danica KRSTOVSKA – Saints Cyril ve Methodius Üniversitesi, FYROM
 • Şener OKTİK – Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı, Türkiye
 • Alexander G. PETROV – Bulgaristan Bilim Akademisi, Bulgaristan
 • Nikolai TONCHEV – Bulgaristan Bilim Akademisi, Bulgaristan
 • Victor URUMOV – Saints Cyril ve Methodius Üniversitesi, FYROM
 • Sıddık YARMAN – İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Victor ZAMFIR – NIPNE, Romanya

katılacaklardır.

10. Uluslararası Balkan Fizik Birliği Öğrenci Konferansı, konularında uzman 16 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacıların yanında; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte çok sayıda fizikçi bilim insanının katılımı beklenmektedir. Kongremize 118 dinleyici başvuru yapmış olup; 35 adet sözlü, 36 adet poster bildiri konferansta sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Balkan Fizik Birliği Öğrenci Konferansı, Balkanlardaki fizikçileri bir araya getirmekte; bilim insanlarının bilimsel gelişmeler hakkında bilgi alışverişi ve işbirliği olanaklarını arttırmayı hedeflemektedir.

Konferansa katılacak  protokol ve konferansın ilk günü olan 3 Eylül 2013 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Nazim Terzioğlu Binası Prof. Dr. Feza Gürsey Konferans Salonu’ nda saat 09:00’daki açılış töreninde sırasıyla;

 • Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. R. Burcu ÇAKIRLI
 • Bilim Kurulu Başkanı ve Romanya Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Victor ZAMFIR
 • Bulgaristan Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Alexander G. PETROV 
 • Makedonya Fizik Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Danica KRSTOVSKA
 • Yunanistan Fizik Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Ioannis GIOMATARIS  
 • 1989 – 1997 Dönemi Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof. Dr. Gediz AKDENİZ
 • 2006 – 2009 Dönemi Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin ARIK
 • Balkan Fizik Birliği Başkanı Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM

birer konuşma yapacaklardır.

Açılış töreninden hemen sonra 10. Uluslararası Balkan Fizik Birliği Öğrenci Konferansı’na katılacak olan protokol için plaket töreni yapılacaktır. Plaket töreninin bitiminde saat 11:00’de 1984 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA çağrılı konuşmacı olarak “Enerjinin Geleceği” başlıklı konferansın ilk sunumunu yapacaktır.

Katılımınızı bekler saygılar sunarım.

Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı

Balkan Fizik Birliği Başkanı

28 Ağustos 2013
2219 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34