Araş. Gör. Dr. Feyza Güzelçimen ve Prof. Dr. Gönül Başar’ın, fizik ve astronomi dünyasının en iyi dergilerinden THE ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES dergisinde makalesi yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı’ndan Araş. Gör. Dr. Feyza Güzelçimen ve Prof. Dr. Gönül Başar’ın fizik ve astronomi dünyasının en iyi dergilerinden biri olan THE ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES (ApJS) dergisinde yayını basılmıştır.

Bu makale, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gönül Başar’ın danışmanlığında Araş. Gör. Dr. Feyza Güzelçimen’in doktora tez çalışmasının bir bölümünü içermektedir. Çalışmanın başlığı ‘High-Resolution Fourier Transform Spectroscopy of Lanthanum in Ar Discharge in The Near Infrared’ dir. Çalışma geniş bir atomik data içermekte olup, astrofizik ve astronomi alanlarındaki bir çok bilimsel çalışmaya alt yapı olarak katkı sağlamaktadır.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı’ndan Araş. Gör. Dr. Feyza Güzelçimen ve Prof. Dr. Gönül Başar, çalışmanın ana grubunu oluşturmaktadır. Diğer yurt dışı araştırmacılar, Prof. Dr. Sophie Kröger (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, Almanya), Prof. Dr. Laurentius Windholz (Institut für Experimentalphysik, Technische Universitat, Graz, Avusturya) ve Laser Centre, The University of Latvia, Riga, Letonya’dan bir çalışma grubudur.

Eylül, 2012’de THE ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES dergisine gönderilen yayın, Haziran, 2013’de kabul edilmiştir ve 19.09.2013 tarihinde basılmıştır.

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, impakt faktörü 16.238 olup dünya çapında bilinen, fizik ve astronomi alanında prestijli dergilerinden biridir.

 

Dergi ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://iopscience.iop.org/0067-0049/

Yayına ulaşmak için:

http://iopscience.iop.org/0067-0049/208/2/18

 

Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet ve Dekan Prof. Dr. Baki Akkuş, fizik ve astronomi dünyasının en iyi dergilerinden biri olan THE ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES dergisinde yayınları basıldığı için, Araş. Gör. Dr. Feyza Güzelçimen’i ve Prof. Dr. Gönül Başar’ı kutlayarak, başarılarının devamını dilediler.

30 Eylül 2013
3635 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34