FAKÜLTEMİZDE ONARIMI BİTEN VE AÇILIŞA HAZIR OLAN BİRİMLER 2: “BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI”

1933 yılında Üniversite Reformu (Dar-ül Fünun Reformu) ile kurulan  ve ilerleyen yıllarda dünyaca ünlü pek çok Türk ve yabancı bilim insanını bünyesinde barındıran, ülkemizin en eski fen fakültesi olan “İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi” bünyesinde eğitim veren Biyoloji Bölümü yine ülkemizin en eski ve köklü Biyoloji Bölümüdür. Biyoloji eğitimi Cumhuriyet dönemi öncesinde 1900 yılında kurulan Darülfünun içinde Tabiiye Şubesinde bitki ve hayvanlarla ilgili derslerle başlamıştır. 1933 Üniversite reformları ile kurulan Fen Fakültesi bünyesinde yurt dışından gelen Prof. Dr. Andre Naville, Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig, Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn ve Ord. Prof.Dr. Leo Brauner gibi ünlü bilim adamlarının katkılarıyla Genel Zooloji, II. Zooloji, Genel Botanik, Farmako-Botanik ve Genetik Kürsüleri kurularak yeniden yapılanmıştır.

Bununla birlikte 1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile birlikte kürsüler birleştirilerek Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Şu anda Vezneciler semtinde bulunan Biyoloji Bölümü Binası yıkılıp yeniden yapılacaktır. Bu nedenle yeni bina yapılıncaya kadar Biyoloji Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerini ve bilimsel çalışmalarını Fakültemiz bünyesindeki binalarda sürdürecektir. Bu bağlamda Fakültemiz Binalarının atıl mekanları Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olmak üzere Rektörlüğümüzün tüm birimlerinin özverili katkılarıyla yenilenmiştir. Biyoloji Bölümü yeni binasına kavuşuncaya kadar bu çağdaş mekanlarda hizmetine devam edecektir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ “TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI”NIN TAŞINACAĞI MEKANIN  YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne bağlı olarak 1968 yılından bu yana Biyoloji Bölümü içerisinde eğitim –öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 11.02.2015 tarihinde Fen Fakültesi 16. Blok Fizik binasında yeni ve modern donanımlı öğrenci ve araştırma laboratuarları ile çalışmalarına devam etmektedir.

Anabilim dalının taşındığı alanın tadilatı sırasında tüm taşıyıcı olmayan duvarlar ve sıvalar sökülerek bina karkas haline getirilmiştir. Korozyona uğramış olan betonarme döşeme sökülerek çelik konstrüksiyon üzerine kompozit betonarme döşeme yapılmıştır. Yine korozyona uğramış kolonlar pas payları sökülerek yeniden betonarme olarak mantolanmış mevcut dolu tuğla duvarların sıvaları sökülerek karbon bantlarla güçlendirme amacıyla kaplama yapılmış ve yeniden sıva yapılarak eski haline getirilmiştir. Dış cephe aslına uygun olarak mozaik kaplama ile sıvandıktan sonra döşeme kaplaması orijinaline uygun olarak karo çinilerle kaplanmıştır. Tüm kalorifer ve elektrik alt yapısı yenilenmiş, led armatürlerle aydınlatmalar sağlanmıştır. İnternet alt yapısı oluşturulmuş ve yangın alarm sistemi kurulmuştur.

Öğrenci laboratuarı ve araştırma laboratuarlarına (Mikrobiyoloji, Mikoloji, Anaerob, Moleküler Mikrobiyoloji) gaz ve havalandırma sistemi, öğretim üye ve yardımcılarına ait ortak ofis ile kimyasal madde odasına klima sistemi yapılmıştır. Ayrıca, öğrenci ve mikrobiyoloji araştırma laboratuvarına birer adet güvenlik duşu, öğrenci laboratuarları ve araştırma çalışmaları sırasında kullanılan cam ve plastik malzemelerin temizliğinin yeterli derecede yapılabilmesi için yıkama ve hazırlık odasına sıcak su sistemi monte edilmiştir.

Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvar alanları yangına dayanıklı alçı panel levhalarla bölmeler yapılarak oluşturulmuştur. Araştırma laboratuarları Mikrobiyoloji, Mikoloji, Anaerob ve Moleküler mikrobiyoloji laboratuarlarıdır.

8 kişi çalışma kapasitesine sahip olan modern donanımlı Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarında  Anabilim Dalı Öğretim üye ve yardımcılarının bilimsel araştırmaları, proje çalışmaları ve lisanüstü öğrencilerin tez çalışmaları yürütülmektedir.

 

Mikrobiyoloji Öğrenci Laboratuvarı

Gaz ve havalandırma sistemine sahip, 50 öğrenci kapasiteli, modern donanımlı Mikrobiyoloji Öğrenci Laborutuarında,  Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın; Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Özel proje Yöntemleri, Parazitoloji, Bakteri Genetiği, Özel Mikrobiyolojik Yöntemler ve Genel Biyoloji Anabilim Dalı’nın Radyobiyolojide Kullanılan Yöntemler ve Çevresel Radyoaktivite İzleme Yöntemleri Derslerinin laboratuar uygulamaları yapılmaktadır.

 

Yıkama ve Hazırlık Odası

4 kişi çalışma kapasitesine sahip olan yıkama ve hazırlık odasında, Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcılarının, Lisansüstü öğrencilerin yürüttükleri çalışmalar ve öğrenci laboratuarları için hazırlık aşamaları olan otoklav ile sterilizasyon, yıkama, kurutma ve sterilizasyon işlemleri yürütülmektedir.

Kimyasal Malzeme ve Tartım Odası

 

Özel havalandırma sistemine sahip Kimyasal Malzeme ve hazırlık odasında; Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcılarının ve Lisansüstü öğrencilerin yürüttükleri çalışmalar ile öğrenci laboratuarları uygulamaları için kullandıkları kimyasal ve sarf malzemelerin depolandığı dolaplar bulunmakta olup çalışmalar için kullanacakları besiyerlerinin tartımı, eritilmesi ve pH ayarı gibi hazırlık aşamaları yapılmaktadır.

Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarı

2 kişi  çalışma kapasitesine sahip olan  Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarında  Anabilim Dalı Öğretim üye ve yardımcılarının bilimsel araştırmaları, proje çalışmaları ve lisanüstü öğrencilerin tez çalışmaları yürütülmektedir.

Anaerop Araştırma Laboratuarı

3 kişi  çalışma kapasitesine sahip olan Anaerob Araştırma Laboratuarında  Anabilim Dalı Öğretim üye ve yardımcılarının bilimsel araştırmaları, proje çalışmaları ve lisanüstü öğrencilerin tez çalışmaları yürütülmektedir.

 

Mikoloji Araştırma Laboratuarı

2 kişi  çalışma kapasitesine sahip olan  Mikoloji Araştırma Laboratuarında  Anabilim Dalı Öğretim üye ve yardımcılarının bilimsel araştırmaları, proje çalışmaları ve lisanüstü öğrencilerin tez çalışmaları yürütülmektedir.

Araştırma Görevlisi Odası

6 araştırma görevlisinin birarada oturacağı ofiste telefon, internet ve klima imkanları bulunmaktadır.

Öğretim Üyesi Odası

Beş öğretim üyesinin birarada oturacağı ofiste,  telefon, internet ve klima imkanları bulunmaktadır.

 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi faaliyete geçtiği süreden bu güne sınırlı onarımlarla hizmete devam etmiştir. “Türkiye’nin en iyi Fen Fakültesi olma hedefi” ile çıktığımız yolda sağlam adımlarla ilerleyerek yapılan yenilenme çalışmalarıyla büyük bir ivme kazanan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi son yıllarda yepyeni bir görünüme kavuşmuş, Vezneciler semtinin parlayan bir simgesi haline gelmiştir.

Temel bilimin, toplumların gelişiminde oynadığı büyük rolü özümsemiş bir yönetim anlayışıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Yöneticilerimize ve Fakültemiz Binalarının yenileme çalışmalarında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederiz.

 

16 Mart 2015
1698 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34