FAKÜLTEMİZDE ONARIMI BİTEN VE AÇILIŞA HAZIR OLAN BİRİMLER 4: “MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ”

1933 yılında Üniversite Reformu (Dar-ül Fünun Reformu) ile kurulan  ve ilerleyen yıllarda dünyaca ünlü pek çok Türk ve yabancı bilim insanını bünyesinde barındıran, ülkemizin en eski fen fakültesi olan “İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi” bünyesinde eğitim veren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son 15-20 yıl içinde temel bilimlerde kaydedilen baş döndürücü gelişmelerin bir sonucu olarak biyolojinin güncel ve modern bir yüzü olarak ortaya çıkmıştır. Kurulduğu tarihten bugüne kadar Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün faaliyet gösterdiği Biyoloji Bölümü Binası yıkılıp yeniden yapılacaktır. Bu nedenle yeni bina yapılıncaya kadar Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerini ve bilimsel çalışmalarını Fakültemiz bünyesindeki binalarda sürdürecektir. Bu bağlamda Fakültemiz Binalarının atıl mekanları Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olmak üzere Rektörlüğümüzün tüm birimlerinin özverili katkılarıyla yenilenmiştir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yeni binasına kavuşuncaya kadar bu çağdaş mekanlarda hizmetine devam edecektir.

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜNÜN YENİ TAŞINDIĞI MEKANLARIN TANITIMI

Lisans/Lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini 2003 yılından beri Biyoloji binasında sürdüren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün bir öğrenci laboratuvarı ile bazı araştırma laboratuvarları, 22 Aralık 2014 tarihinde Fen Fakültesi 17. Blok Fizik binası 2.katına taşınmıştır. Birinci katta yer alan bir öğrenci laboratuvarı ile diğer araştırma laboratuvarlarının inşaatı tamamlanmak üzeredir.

İkinci katta yer alan mekanlarda tüm kalorifer ve elektrik altyapısı yenilenmiş, led armatürlerle aydınlatmalar sağlanmış, etkin havalandırma ve klima sistemleri kurulmuş, iç cephelerin sıva ve boyaları yenilenmiş, yeni ve modern laboratuvar tezgahları ve dolaplar takılmış, sterilizasyon amacıyla bazı yerlere UV lambalar takılmış ve yerleri epoksi ile kaplanmış, kapı ve pencereler aslına uygun olarak yenilenmiş, internet altyapısı oluşturulmuş ve gerekli yerlere gaz hattı, yangın alarm sistemleri ve göz duşu düzenekleri yerleştirilmiş ve yıkama/hazırlık odasına sıcak su sistemi monte edilmiştir.

ÖĞRENCİ LABORATUVARI

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Laboratuvarı II (MBG II)

Bir ana bölme ile bir yıkama/hazırlık odasından oluşan 60 öğrenci kapasiteli bu laboratuvarın ana bölmesinde 4 adet çalışma tezgahı, 1 adet duvar tezgahı, 1 adet lavabo, 1 adet göz duşu, 1 adet projeksiyon aleti, mikroskop dolapları, etkin bir havalandırma ve klima sistemi bulunmaktadır. Yıkama/hazırlık odasına yeterli sayıda dolap ve lavabonun yanı sıra 1 adet su ısıtıcısı yerleştirilmiştir. Bu laboratuvarda Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I ve II, Temel Genetik, Genetik Mühendisliği, Kromozom Biyolojisi, Hücre Biyolojine Giriş, Hücre Biyolojisi I ve Biyoteknoloji gibi derslerin laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

Bölüm öğretim üye ve elemanlarının farklı üniversitelerden ve kurumlardan araştırıcılarla birlikte kendi alanlarında sürdürdükleri ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinin yanısıra lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarının yürütüldüğü araştırma laboratuvarları aşağıda verilmektedir.

 

İnsan Hastalıklarında Moleküler Tanı Laboratuvarı

Üç bölmeli İnsan Hastalıklarında Moleküler Tanı Laboratuvarı 4 kişilik çalışma kapasitesiyle fetal genom analiziyle doğum öncesi tanı, fetal fizyolojinin aydınlatılması ve genetik kökenli hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik moleküler genetik çalışmalar için uygun bir altyapıya sahiptir.

 

Proteomik Laboratuvarı

Tek bölmeli Proteomik Laboratuvarı 10 kişilik çalışma kapasitesiyle protein saflaştırma, enzim aktivitesi tayini ve proteom analizleri gibi ayırma ve moleküler analiz yöntemlerinin uygulanabilmesine uygun bir altyapıya sahiptir.

 

Karanlık Oda

Tek bölmeli Karanlık Oda, UV altında ve karanlıkta uygulanması gereken moleküler tekniklerin (jel görüntüleme, boyama vb.) gerçekleştirilmesine uygun bir altyapıya sahiptir. Bu oda tüm öğretim üyeleri ve elemanları ile lisans ve lisansüstü öğrenciler tarafından ortak kullanılmaktadır.

 

Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı

Ön hazırlık ve steril oda olmak üzere 2 bölmeden oluşan Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı 2 kişilik çalışma kapasitesiyle moleküler hücre biyolojisi ve aktivite çalışmaları için uygun bir altyapıya sahiptir. Sterilizasyon duvar tipi UV lambalarla sağlanmaktadır.

 

Maya Genetiği, Teknolojisi ve Genomik Araştırmalar Laboratuvarı

Tek bölmeli Maya Genetiği, Teknolojisi ve Genomik Araştırmalar Laboratuvarı 12 kişilik çalışma kapasitesiyle maya metabolizması/genetiği araştırmaları ve rekombinant DNA teknolojisi uygulamaları için uygun bir altyapıya sahiptir.

GDO Laboratuvarı

İki bölmeli GDO Laboratuvarı işlenmiş (bitkisel unlar, bisküvi, cips, sos, salça, çerez, bebek mamaları vb.) ve işlenmemiş (tohum, meyve, gövde, kök, yaprak vb.) gıda maddeleri ve yemlerde GDO analizleri için uygun bir altyapıya sahiptir.

 

Fermentasyon Teknolojisi Laboratuvarı

Tek bölmeli Fermentasyon Teknolojisi Laboratuvarı 3 kişilik çalışma kapasitesiyle araştırma ölçeğinde biyoteknolojik (mikrobiyal) üretim için uygun bir altyapıya sahiptir.

Kimyasal Hazırlık Odası

Tek bölmeli Kimyasal Hazırlık Odası besiyerlerinin, kimyasal çözelti ve tamponların hazırlanması için uygun bir altyapıya sahip olup Bölümdeki tüm araştırmacılar tarafından ortak kullanılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi faaliyete geçtiği süreden bu güne sınırlı onarımlarla hizmete devam etmiştir. “Türkiye’nin en iyi Fen Fakültesi olma hedefi” ile çıktığımız yolda sağlam adımlarla ilerleyerek yapılan yenilenme çalışmalarıyla büyük bir ivme kazanan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi son yıllarda yepyeni bir görünüme kavuşmuş, Vezneciler semtinin parlayan bir simgesi haline gelmiştir.

Temel bilimin, toplumların gelişiminde oynadığı büyük rolü özümsemiş bir yönetim anlayışıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Yöneticilerimize ve Fakültemiz Binalarının yenileme çalışmalarında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederiz.

 

21 Mart 2015
2545 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34