Tarihçe

1933 Üniversite reformu ile birlikte kurulan Fen Fakültesi, yurt dışından davet edilen öğretim üyelerinin de katkıları ile Zeynep Hanım Konağı’nda öğretime başlamıştır. 1935 yılında Rasathane, 1936 yılında Botanik Enstitüsü binaları tamamlanmış ancak, 1942’de çıkan yangın sonucu Zeynep Hanım Konağı tamamen yanmıştır. Yeni Fakülte binasının yapımı 1952 yılında tamamlanarak öğretime açılmıştır.

Zeynep Hanım Konağı
1933 – 1942
Şimdiki Fen Fakültesi Ana Binası
1952 –

1933 Reformu’ndan önce Darülfünûn içinde öğrenim veren Astronomi, Botanik, Fizik, Jeoloji, Kimya, Matematik ve Zooloji kürsüleri, reformdan sonra çağdaş anlamda bu görevlerini sürdürmüş ve 1952 yılında da Jeofizik öğrenimi başlamıştır. 1967 yılında Kimya Bölümü, Kimya Fakültesi, 1974 yılında da Jeoloji ve Jeofizik bölümleri, Yer Bilimleri Fakültesi olarak ayrılmıştır. 1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Fakültelerin yeniden düzenlenmesi sonucunda, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Matematik Bölümlerinden meydana gelmiş ve 2003 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün kurulmasıyla beş bölümden oluşan bir yapıya kavuşmuştur.

http://everythingistanbul.com