Eğitim ve Öğretim Hakkında Genel Bilgiler

Fakültemizde hazırlık sınıfı olmayıp, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Biyoloji Bölümü, Fizik Bölümü,Matematik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olmak üzere 5 adet bölüm vardır.

Bölümlerimizde öğrenciler 4 yıllık temel bilimler eğitim-öğretimi sonrasında “Astronom”, “Biyolog”, “Fizikçi”, “Matematikçi” ve “Moleküler Biyolog ve Genetikçi” unvanlarından birini alırlar. Öğrencilerimizin çift ana dal programına katılarak ikinci bir unvan alma olanakları vardır. Bölümlerde Yüksek Lisans ve Doktora programları İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kanalıyla yürütülür, ulusal-uluslararası uygulamalı ve teorik araştırmalar yapılması yanında kongreler ve seminerler düzenlenir.

Fakültemiz üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokulları ile diğer üniversitelere öğretim üyesi ve araç gereç desteği sağlamaktadır. Ayrıca, interaktif ortamda diğer üniversitelere eğitim-öğretim desteği vermektedir.

2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik ve Matematik Bölümlerinde İkinci Öğretim Programları da açılmıştır.

http://everythingistanbul.com