Meslek Bilgileri ve İş Olanakları

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 • Üniversitelerde Araştırma Görevlisi,
 • Sigortacılık,Bankacılık ve Bilişim Sektörleri,
 • Yüksek Lisans Eğitimi ve Akademik Kariyer,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur (Astronom olarak)

Biyoloji Bölümü

 • Üniversitelere ve Bakanlıklara bağlı Deniz Bilimleri ve Su Ürünleri Araştırma Enstitülerinde,
 • Su Ürünleri Bölge Müdürlüklerinde,
 • Bakanlık ve Belediyelerin çevre kuruluşlarında,
 • Tıp Fakültelerinin Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbı Biyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Onkoloji dallarında,
 • Tüp bebek laboratuarlarında
 • Tarım, hayvancılık, ilaç, besin sektörlerinde,
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma merkezlerinde,
 • Sağlık kurumlarındaki radyoterapi ve nükleer tıp laboratuarlarında,
 • Verimli tarımsal ve hayvansal ırkların elde edilmesi konusunda çalışan araştırma laboratuarlarında,
 • Radyoaktif çevre kirliliği ölçen laboratuarlarda,
 • Özel ve devlet kurumlarının araştırma merkezlerinde,
 • Sanayide,
 • Özel bakteriyoloji laboratuarlarında ve hastanelerde mikrobiyolojinin çeşitli uygulama alanlarında,
 • Yüksek Lisans eğitimi ve akademik kariyer,
 • Orta eğitimde ve dershanelerde öğretmen.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur (Biyolog olarak)

Fizik Bölümü

 • Üniversitelerde Araştırma Görevlisi,
 • ÇANAEM ve TAEK, TÜBİTAK gibi araştırma merkezlerinde araştırmacı
 • Hastanelerde Radyoloji Bölümlerinde
 • Orta Öğretimde ve dershanelerde öğretmen,
 • Firmaların kalite kontrol laboratuarlarında,
 • Fabrikaların araştırma ve geliştirme birimlerinde
 • Bunların dışındaki çeşitli Şirket ve Bankalarda memur,
 • Yüksek Lisans eğitimi ve akademik kariyer.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur (Fizikçi olarak)

Matematik Bölümü

 • Üniversitelerde Araştırma Görevlisi
 • Sigortacılık, Bankacılık ve Bilişim Sektörleri
 • Yüksek Lisans Eğitimi ve akademik kariyer,
 • Kamu Kurum ve kuruluşlarında Memur (Matematikçi olarak),
 • Orta öğretim ve dershanelerde öğretmen

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 • Üniversitelerin Tıp,Eczacılık,Veteriner,Orman, Ziraat ve Fen Fakültelerinde, Araştırma Görevlisi ve Uzman,
 • Sağlık Kurumları (Tıp Fakülteleri, Hastaneler ve Araştırma Laboratuarları),
 • İlaç Fabrikalarının Araştırma ve Geliştirme Laboratuarları,
 • Kalite Kontrol Laboratuarları,
 • Besin Endüstrisi ile ilgili Fabrikalar ve diğer kurumlar,
 • Çevre Koruma ve Arıtım ile ilgili Kurumlar,
 • Zirai Araştırma Enstitüleri ve ilgili Kurumlar,
 • Hastalık tanısı ile ilgili kitleri üreten kuruluşlar,
 • Yüksek Lisans eğitimi ve akademik kariyer.