Doç. Dr. Z. Funda BOSTANCI GÜVER TÜBİTAK-1001 Proje Desteği Kazandı

funda_guver

Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Z. Funda BOSTANCI GÜVER “Güneş Parlamalarındaki Yarı-Periyodik Salınımların Yüksek Enerjilerde İncelenmesi” başlıklı projesi ile TÜBİTAK-ARDEB tarafından yürütülen 1001 programı çerçevesinde destek kazanmıştır.

Projede, ilk kez büyük bir örnek üzerinden Güneş sistemindeki en güçlü manyetik olaylardan biri olan Güneş parlamalarında gözlenen yarı periyodik salınımlarla (QPP; quasi-periodic pulsations) tutarlı sinyallerin sistematik araştırılması gerçekleştirilecektir. Bunun için hem GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) uydu serileriyle hem de Fermi/GBM (Gamma-ray Burst Monitor) uydusu ile gözlenmiş M- ve X-sınıfı Güneş parlamalarının zamansal ve tayfsal analizleri yapılarak parlamalardaki QPP’lerin dinamik ve tayfsal özellikleri detaylı araştırılacaktır. Elde edilen bulgular ışığında, QPP karakteristikleri ilgili bazı belirsizliklere açıklık getirilecek ve MHD süreçleri ile bağlantılı QPP’lerden sorumlu mekanizmalar anlaşılmaya çalışılacaktır. Toplam 195.388 TL bütçeli projede 3 yıl boyunca iki de bursiyer lisansüstü öğrencisi çalıştırılacak ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde Dünya’nın en geniş Güneş parlaması veri arşivlerinden biri kurulacaktır.

gunes_parlamasi

30/07/2017
1653 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

34119, Fatih / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00