Bölüm Başkanının Mesajı

Gök cisimlerinin düzgün hareketlerini ve değişimlerini fark etmemizden bu yana evrenin yapı taşları ve genel yapısı hakkında elde ettiğimiz bilgiler; bilimin “nasıl?” sorusuna aradığı yanıtları  bulmamızda, kendimizi ve evrendeki yerimizi anlama maceramızda bize yardımcı oldu. Bu macera sırasında yaptığımız astronomik gözlemler ve onları açıklamak amacıyla önerdiğimiz modeller ve görüşler zaman zaman felsefede ve başka bilim dallarındaki tartışmalarda yer bularak, değişmez kabul ettiğimiz varsayımlarımızdan ve önyargılarımızdan kurtulmamızda yardımcı oldu; yaşadığımız toplumlara bakış açımızı ve yaşamımızı, dünya görüşlerimizi etkiledi.  Çağlar boyunca ilerleyerek temel bilimler arasındaki yerini sağlamlaştıran astronomi, fiziksel yönden çok zayıf ve evrensel ölçeklerde son derecede küçük bir varlık olan insanın; Yeryüzü’nde çok kısa  süredir var olmasına rağmen, içinde yaşadığı evreni tanımakta ne derecede başarılı olduğunun açık kanıtıdır. Astronominin teknoloji ve bilimin başka dallarının yanısıra, günlük yaşamımıza da yaptığı katkılar için çeşitli örnekler verilebilir. Ama bu bilim dalının belki de en önemli katkısı insanlığın toplam kültürüne yaptığı katkıdır.

Genç Cumhuriyetimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki kurucularının, Ülkemizin eğitim ve araştırmada  çağdaş seviyeye ulaşması hedefini gerçekleştirme yolundaki ilk girişimlerinden biri, İstanbul Üniversitesi’nin yeniden yapılanması ve Ülkemizin ilk Astronomi Bölümü’nün kurulmasıdır. Kurulduğundan bu yana sürekli olarak gelişen Bölümümüz, bugün Ülkemizin üniversite eğitiminde en çok tercih edilen Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü olmuş, temel bilimler alanındaki bilimsel araştırmalar bakımından Üniversitemizin ve Ülkemizin en başarılı bölümlerinden biri haline gelmiştir. Araştırmalarımızın uluslararası tanınırlığı da hızla artmaktadır. Araştırmalarımız ve zaman zaman eğitim için Ülkemiz’deki ve yurt dışındaki gözlemevlerinde kendi yaptığımız gözlemleri ya da büyük veri arşivlerini kullanıyor,  yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez çalışmalarında da bu kaynaklardan yararlanıyoruz.

Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz üniversite öğrenimlerinin ilk iki yılında çoğunlukla kendilerini astronomi eğitimine hazırlayacak olan temel matematik ve fizik dersleriyle tanışırlar. Astronomi bize Yeryüzü’nde elde edemeyeceğimiz sıra dışı fiziksel koşulları da inceleyerek anlama imkanı sağladığından,  bu dersler ileri sınıflardaki astronomi konularını anlamaları için öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.  İleri sınıflarda astronomi ve astrofizik derslerinin yoğunluğunun üst düzeye varmasıyla, öğrencilerimiz yukarıda  bahsedilen gelişme ve başarının bir parçası olur, akılcı düşüncenin yaşam anlayışlarına yavaş yavaş yerleştiğini görürler. Mezun olduklarında da bilimsel fikir geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini özümsemiş bireyler olarak, kazandıkları birikimi ve yaşam tarzını seçtikleri mesleki alanda kullanıp topluma ve insanlığa değer katarlar.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki merkezi kampusu içinde bulunan İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’ni çevreleyen bir binada yürütüyoruz. Bu bina yeniden inşa edilmiş olup, kütüphanemiz, ileri donanımlı dersliklerimiz, gözlemevimiz, astronomi kulübümüz ve benzer imkanları ile verimli ve huzurlu bir üniversite yaşamı isteyen öğrencilerimize hizmet vermeye hazırdır.

Prof. Dr. Tansel AK