Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Tansel AK

0212 440 00 00 / 10296

tanselak@istanbul.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Selçuk BİLİR

0212 440 00 00 / 10534

sbilir@istanbul.edu.tr