MOLEKÜLER ZOOLOJİ LABORATUVARI

Moleküler Zooloji Laboratuvarı, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilimdalı bünyesinde 2009-2010 yılları arasında kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin 210.000 TL desteği ile kurulmuş olan Moleküler Zooloji Laboratuvarı, 2010 yılından beri aktif olarak deneysel araştırmalarını sürdürmektedir.

Bu laboratuvarın kuruluş amacı, biyolojik tür bakımından oldukça zengin olan Ülkemizdeki organizmaların genetik karakterizasyonu, gen kaynaklarının tespiti, akrabalık ilişkilerinin ortaya konulması (filogeni), filocoğrafik dağılımı ve populasyon genetiği gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. Böylece, doğal kaynak olarak gösterilen biyoçeşitliliği tespit edebilen ve etkin bir şekilde kullabilen nitelikli insan gücünün oluşturulması planlanmaktadır.

Ayrıca, model olmayan (ing. non-model) organizmalarda görülen biyolojik fenomen ve mekanizmaların fonksiyonel genetik yöntemler ile aydınlatılması laboratuvarımızın diğer bir amacıdır.

MOLEKÜLER ZOOLOJİ LABORATUVAR OLANAKLARI

 • 2 adet Biyohazart (TEZSAN-Class II Tip) Steril Kabin
 • 1 adet TEZSAN Çekerocak
 • 1 adet TECHNE  Gradient Thermal Cycler (96 örneklik)
 • UV-Transsimulatör (VILBER-LOURMAT INFINITY -1000/20M)
 • THERMO-OWL Jel Elektroforezi Dökümantasyon Gereçleri (Thermo)
 • Elektroforez için Güç Kaynakları (MP 250V Power Supply ) (Thermo)
 • Mikrosantrifüj (Thermo)
 • 1 adet Otoklav (ALP)
 • Ultra Saf Su Cihazı (Elga)
 • Mikrodalga Fırın (Arçelik)
 • Mikropipet setleri (0.5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100- 1000 µl) (Thermo)
 • -26 °C Deep freze Soğutucu (Beko)
 • +4 °C Soğutucu (Beko)
 • Shaking Incubator (Stuart)
 • Çalkalayıcılı Su Banyosu
 • Magnetik karıştırıcı
 • pH metre
 • Hassas terazi
 • Vorteks

 

Araştırma Grubu:

 • Yard. Doç. Dr. Cüneyt KUBANÇ
 • Yard. Doç. Dr. Nerdin KUBANÇ
 • Yard. Doç. Dr. Oya ÖZULUĞ
 • Araş. Gör. Vahap ELDEM

 

Lisansüstü öğrenciler: Tunahan TAŞÇI, Serdar BERK,İrem DEMİRCİ, Hakan AYAN. İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul

E-posta: kubac@istabul.edu.tr.

Telefon: 0212 455 57 00 / 15086

 

25/03/2013
1840 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00