SİSTEMATİK ZOOLOJİ LABORATUVARI

Sistematik Zooloji Laboratuvarı Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı bünyesinde 1986 yılında kurulmaya başlanmıştır. Projeler ile alet alımlarına devam edilmiştir. Laboratuvar genel olarak arazi çalışmalarının devamlılığına hizmet etmesi sebebiyle yapısında daha çok arazi ekipmanlarını barındırmaktadır. Oluşturulduğu yıldan itibaren aktif olarak çalışmaktadır.

Sistematik Zooloji Laboratuvarının kuruluş amacı, Sistematik Zooloji alanında çalışmalar yapmak, farklı araştırmalar ile Türkiyenin fauna ve biyoçeşitliliğine katkı sağlamak, Sistematik zooloji, Adli entomoloji, Biyolojik Müze metodları, Davranış biyolojisi, Zoocoğrafik dağlım ve hayvan- ekoloji ilişkisi ile ilgili Yüksek lisans ve Doktora tez çalımaları ile alanında yeterli donanıma sahip insan gücü yetiştirebilmektir.

Laboratuvarımızda, Sistematik zooloji, Zoocoğrafik dağlım ve ekoloji, Davranış biyolojisi, Adli entomoloji ve Zooloji müzesi materyalinin revizyonu ve oluşturulması olmak üzere dört ayrı alanda çalışmalar yürütülebilmektedir. Bu çalışmaların bazıları disiplinlerarası nitelik taşımaktadır.

SİSTEMATİK ZOOLOJİ LABORATUVARI OLANAKLARI

  • 4 kişilik Zodiak bot.
  • WTW Multiline P4 measurement apparatus.
  • 2 adet Tech bin oküler ve 2 adet 10X100 Prior mikroskop.
  • DO 700 Multiline P9 measurement apparatus.

Araştırma Grubu

  • Yard. Doç. Dr. Cüneyt KUBANÇ
  • Yard. Doç. Dr. Nerdin KUBANÇ
  • Yard. Doç. Dr. Oya ÖZULUĞ
  • Araş. Gör. Vahap ELDEM
  • Biyolog Mustafa KILIÇ
  • Biyolog Fahri KABLAN

Lisansüstü öğrenciler: Tunahan TAŞÇI, Serdar BERK,İrem DEMİRCİ, Hakan AYAN.Nilay DÖKÜMCÜ, Nilgün KAYA.

İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul
E-posta: kubac@istabul.edu.tr.
Telefon: 0212 455 57 00 / 15086

25/03/2013
2101 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00