HİSTOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Histoloji Araştırma Laboratuvarında çeşitli hayvan dokularından histolojik kesitler alınarak, doku analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarın olanakları:

 1. Çeker Ocak
 2. Mikrotom
 3. Işık Mikroskobu
 4. Buzdolabı
 5. Etüvler
 6. pH metre
 7. Saf Su Cihazı
 8. Magnetik Karıştırıcı
 9. Hassas Terazi

Araştırmalar:

 1. Histokimyasal analizler
 2. İmmünohistokimyasal analizler

Araştırma Grubu

 • Prof. Dr. Melike ERKAN
 • Prof. Dr. Cihan DEMİRCİ-TANSEL
 • Prof. Dr. Kadriye AKGÜN-DAR
 • Yard. Doç. Dr. Meliha İNCELİ
 • Yard. Doç. Dr. Oya ÖZULUĞ
 • Araş. Gör. Dr. Aslı KANDİL
 • Araş. Gör. Dr. Uğur AKSU
 • Araş. Gör. Dr. Ebru GÜREL
 • Araş. Gör. Dr. Yasemin TUNALI AYUN
 • Araş. Gör. Dr. Ayşegül KAPUCU
 • Araş. Gör. Vahap ELDEM

İletişim:

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı 34134 Vezneciler / İstanbul

Telefon: 0212 455 5700 / 15149

 

 

Projeler

 • Yeni Sentez Edilen N1, N4-Diarylidene-S-Methyl-Tiyosemikarbazonların Fe ve Ni Komplekslerinin İn Vitro Lösemi Hücrelerinde Antikanser Etki Mekanizmalarının Araştırılması, (TÜBİTAK projesi, proje no: 109S188, tamamlandı, Kadriye Akgün Dar- Yrd. Araş.)

Doktora Tez Projeleri

 • Epileptik Sıçanlarda Kedi Otu (Valeriana officinalis) Ekstraktının Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (tamamlandı, Ayşegül Kapucu)
 • Aktif Protein C ve COX Enzimlerinin Septik Sıçan Kortikal Böbrek Perfüzyonu ve Glukoz Taşıyıcıları Üzerine Etkileri (tamamlandı, Bülent ERGİN)
 • Diyabetik Kalpte İskemi/Reperfüzyon Hasarında Mitokondriyal Heksokinazın Rolü (tamamlandı, Ebru Gürel)
 • Larval Echinococcus granulosus ile Enfekte Edilen Farelerde Hidatidoz Patogenezinde ve Antihelmintik Etkinliğinde Nitrik Oksitin Rolü (tamamlandı, Aslı Kandil)

Yüksek Lisans Tez Projeleri

 • Genistein’in bıldırcın (Coturnix coturnix) testisi üzerine kısa süreli etkileri (tamamlandı, Serap Ekinci)
 • Tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus leptodactylus, Eschscholtz, 1823)’nun dişi üreme sisteminin gelişimi (tamamlandı, Çağdaş Üniş)
 • Darlık baraj gölündeki Eğrez Balığı (Vimba vimba L.,1758) ‘nın üreme ve büyüme biyolojisi (devam ediyor, Alper Cankur)
 • Androjen baskılama yöntemlerinin sıçan mesane histopatolojisi ve seks hormon reseptörleri üzerine etkisi (tamamlandı, Özay Şahingöz)
 • Kurbağa (Rana ridibunda) larvasının metamorfozu sırasında pronefroz ve mezonefrozda meydana gelen değişiklikler (tamamlandı, Ayça Sezen)
 • Yüzme Egzersizinin Epileptik Sıçanlar Üzerindeki Etkileri (devam ediyor, Samet Acar).
 • STZ ile Uyarılmış Diyabetik Sıçanlardaki Nöropatolojik Değişiklikler Üzerine Atorvastatinin Etkileri (devam ediyor, Neslihan Ferak).
 • Diyabetik Sıçanlarda Beyin Kan Akımının Nitrik Oksit ve Leptin ile İlişkisi (tamamlandı, Bülent Ergin)

Yayınlar

 • Meliha Sengezer Inceli, O.Murathanoglu, S.S. Castillo, S.S.Bas, E.Kaptan. Distribution of prolactin receptor in frog (Rana ridibunda) dorsal skin during hibernation. Acta Biologica Hungarica 62 (4), 349-360 (2011). DOI: 10.1556/ABiol.62.2011.4.2
 • Meliha Sengezer Inceli, E. Kaptan, S. Sancar, O. Murathanoglu, S.S. Castillo, Localization of prolactin receptor in the dorsal and ventral skin of the frog (Rana ridibunda). Biologia 65 (1): 157- 163 (2010). DOI: 10.2478/s11756-009-0230-4
 • S.Sancar-Bas, E. Kaptan, Meliha Sengezer Inceli, A. Sezen, H. Us, Glycoconjugate histochemistry in the fundic stomach and small intestine of the frog (Rana ridibunda). IUFS Journal of Biology 68(2):93-104 (2009).
 •  Meliha Sengezer Inceli, S.Sancar-Baş, E.Kaptan, Vocal sac of Rana ridibunda: A morphological and immunohistochemical study. IUFS Journal of Biology 67(2):135-144 (2008)
 •  Tunalı, Y., Erkan, M., A structural study of functional cells in hepatopancreas of Mytilus galloprovincialisLamarck, 1819, Pakistan Journal of Zoology, 40 (2), 109-114, (2008).
 • Erkan, M., Balkıs, H., Kurun, A., Tunalı, Y., Seasonal variations in the ovary and testis of Eriphia verrucosa(Forskål, 1775) obtained from Karaburun (SW Black Sea), Pakistan Journal of Zoology, 40 (3), 217-221, (2008).
 • Erkan, M., Tunalı, Y., Sancar-Baş, S., Male reproductive system morphology and spermatophore formation in Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae), Journal of Crustacean Biology, 29 (1), 42-50, (2009).
 • Ekinci S. and Erkan M. Short term effects of genistein on the testes of quail (Coturnix coturnix) Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 36(3): 251-257, 2012.
 • Üniş Ç. and Erkan M. B. Morphology and development of the female reproductive system Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda, Astacidae) Turkish Journal of Zoology, 36(6): 775-784, 2012.
 • Elif İlkay Taşkın, Kadriye Akgün-Dar, Ayşegül Kapucu, Esma Osanç, Hüsniye Doğruman, Hakan Eraltan, Engin Ulukaya, Apoptosis-Inducing Effects of Morinda Citrifolia L. and doxorubicin on the Ehrlich ascites  tumor in Balb-c Mice. CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION Volume: 27 Issue: 8 Pages: 542-546, Published: DEC 2009.
 • Jale KORUN, Kadriye AKGÜN-DAR and Metin YAZICI, Isolation of shewanella putrefaciens from cultured european sea bass, Dicentrarchus labrax, L. In Turkey. Revue de Médecine Vétérinaire, Volume: 160,   Issue: 11,   Pages: 532-536,   Published: NOV 2009.
 • Prof. Dr. Hüsniye Birman, Doç. Dr. Kadriye Akgün-Dar, Ayşegül Kapucu, Dr. Vakur Olgaç, Ebru Gürel, Deneysel Hipertansif Sıçanlarda Crataegus Tanacetifolia (Alıç)  Ve Hiperozid’in Tükürük Bezi İle Böbrek Dokusu Üzerine Etkileri Ve Nitrik Oksit (NO) İle İlişkisi. Nobel Medicus, 19 (7): 17-22, 2011.
 • Hüsniye Birman, Kadriye Akgün-Dar, Ayşegül Kapucu, Samet Acar,  Gülay Üzüm. Effects of Luteolin on liver, kidney and brain in PTZ-induced Seizures: Involvement of metalloproteinases and NOS activities. Balkan Medical J., 29: 188-96, 2012.
 • Hakan Akinci,  Aysegul Kapucu, Kadriye Akgun Dar, Ozlem Celik, Banu Tutunculer, Gozde Sirin, Buge Oz,  Nurperi Gazioglu, Haluk Ince, Suheyla Aliustaoglu,• Pinar Kadioglu.  Aromatase cytochrome P450 enzyme expression in prolactinomas
 • and its relationship to tumor behavior. Pituitary, DOI 10.1007/s11102-012-0436-2, 2012.
25/03/2013
2684 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00