Radyoekoloji Laboratuvarı

Araştırmalar:

  • Karasal ve denizel örnekler kullanılarak geniş kapsamlı radyoaktivite ve ağır metal biyomonitoringi
  • Denizel organizmalarda (deniz salyangozu, deniztarağı ve karides) radyonüklid biyokinetiği deneyleri,
  • Aktif biyomonitoring: Mooring sisteme ekilmiş midyelerde (Mytilus galloprovincialis) zamana bağlı radyonüklid ve ağır metal birikiminin belirlenmesi
  • Çevresel örneklerde 210Po-210Pb aktivitelerinin alfa spektrometresinde belirlenmesi
  • Toprakta bulunan fisyon ürünü yapay radyonüklidlerin (137Cs), kozmojenik radyonüklidlerin (7Be) ve primordiyal radyonüklidlerin (40K, 232Th, 238U) aktivitelerinin ölçülmesi
  • Karayosunu, liken ve ağaç kabuğu radyoaktivite monitoringi
  • Sediment, deniz suyu ve biyota (midye, makroalg) örneklerinde ağır metal ve radyoaktivite ölçümleri

Laboratuvarda  yüksek lisans ve doktora çalışmaları devam etmektedir.

İletişim: okilic@istanbul.edu.tr,  belmurat@istanbul.edu.tr

25/03/2013
1125 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00