Radyobiyoloji ve Biyolojik Dozimetri Laboratuvarı

Olası bir radyasyon kazası sonrası bireylerin almış olabileceği radyasyon dozlarının estimasyonu için kontrol doz cevap eğrileri oluşturulması, farklı radyasyon hasarları çalışılarak aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, radyoterapi gören hastaların tedaviye verecekleri cevabın önceden bilinmesinde kromozom radyoduyarlığının rolü, kromozom kararsızlığı ile kanser ve yaşlanma arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar:
1.Kromozom aberasyon testi
2. Mikronükleus testi
3. Antioksidan (glutatyon molekülü) ölçümü
4. Nükleoid proteinleri ölçümü

Laboratuvarda  yüksek lisans ve doktora çalışmaları devam etmektedir.

İletişim: ortatun@isatanbul.edu.tr

25/03/2013
1266 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00