Moleküler Radyobiyoloji ve Moleküler Kanser Biyolojisi Laboratuvarı

Moleküler kanser biyolojisi laboratuarımız 2008 yılında Doç. Dr. Gül ÖZCAN ARICAN tarafından İ.Ü. BAP projeleri olanakları ile kurulmuştur. Laboratuarımızda çeşitli normal ve tümöral hücre soylarının rutin pasajları sürdürülmekte olup hücresel ve moleküler bazda analizler yapılmaktadır. Klinikte kullanılan çeşitli antineoplastik ajanların ve bitki ekstrelerinin hücre ve doku kültüründe sitotoksisite analizleri, hücre kinetiği parametrelerinden, Mitotik İndeks, İşaretlenme İndeksi ve Apoptotik İndeks değerleri, DNA hasar ve onarım sinyal yolakları, apoptozun moleküler belirteçlerinden birisi olan bcl-2 gen ailesinin transkripsiyonel seviyede tespiti ile radyoduyarlılık ve kemoduyarlılık çalışmaları sürdürülmektedir.
Laboratuvarımızda tamamlanan ve devam eden projeler kapsamında programlanmış hücre ölümü olarak bilinen apoptozun; morfolojik, biyokimyasal ve moleküler biyoloji yöntemleri ile tespiti ve otofajik hücre ölümü ile işbirliği konuları çalışılmaktadır. Bu bağlamda ışık, faz-kontrast, flouresans mikroskopisi, enzim aktivite tayini ve RT-PCR uygulama imkanları bulunmaktadır.
Araştırmalar:
1-Sitotoksisite analizleri
2-Antitümöral aktivite tayini
3-Hücre siklusu analizi (Otoradyografi)
4-DNA hasar ve onarım mekanizması ile ilgili moleküler analizler
5-DNA Fragmentasyonu analizi
7-Flouresans Mikroskopisi (Anneksin V/PI; DAPI)
8-Apoptoz sinyal yolları ve kaspaz aktivite analizleri
9-Bilimsel danışmanlık ve proje geliştirme

İletişim: gozcan@istanbul.edu.tr

25/03/2013
1752 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00