Moleküler Radyobiyoloji ve Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Bitkilerde mutasyon ıslahı çalışmaları yapılan laboratuvarımızdaki araştırmalar
Yard.Doç.Dr. Sema ALİKAMANOĞLU,  Dr. Orkun YAYCILI ve Dr. Ayşe ŞEN tarafından yürütülmektedir. Laboratuarımızda in vitro ortamda gama radyasyonu ile çeşitli abiotik stres faktörlerine (kuraklık, tuzluluk, herbisitler vb.) dirençli yeni bitki soyları geliştirilmekte bu geliştirilen mutant bitkilerin moleküler ve biyokimyasal analizleri yapılmaktadır.
Ayrıca tarımsal ve ekonomik öneme sahip çeşitli bitkilerin doku kültürü teknikleri ile çoğaltılması laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Araştırmalar

  1. Gama radyasyonu, manyetik alan, kuraklık, tuzluluk ve herbisitler gibi çevresel stres faktörlerine karşı bitkilerde meydana gelen fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler değişmelerin belirlenmesi, çevresel stres faktörlerine karşı toleransa yönelik bitki genotipleri arasında in vitro ortamda screening çalışmaları
  2. In vitro ve in vivo ortamda gama radyasyonu ile mutasyonların teşvik edilerek istenilen agronomik özelliklerin kazandırılması ve/veya çeşitli abiotik stres faktörlerine dirençli yeni bitki soylarının geliştirilmesi. Mutasyon Islahı
  3. Teşvik edilen mutantların biyokimyasal ve moleküler tiplendirilmesi
  4. Ekonomik değere sahip ağaç ve tarım bitkilerinin mikroçoğaltımı
  5. Bilimsel danışmanlık ve proje geliştirme

İletişim: semakaman@istanbul.edu.tr,  oyaycili@istanbul.edu.tr,   senayse@istanbul.edu.tr

25/03/2013
1341 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00