Hücre ve Tümör Biyolojisi Çalışma Grubu Laboratuvarları

Hücre ve tümör biyolojisi çalışmalarına uzun zamandır devam eden grubumuz, diyabet gibi deneysel modellere ilaçlar veya antioksidanlar uygulayarak doku düzeyinde oluşan toksik ve iyileşme etkilerini,  rejeneratif büyümeyi, in vitro olarak hücre soylarında, in vivo olarak deney hayvanlarında oluşturulan deneysel tümör modellerine uygulanan çeşitli ajanların veya ilaçların, primer tümör ve metastazlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra, tümörlerde iyon kanalları ile metastazlar arasındaki ilişkileri araştırmaktadır. Bu araştırmaları, ışık ve elektron mikroskobu, immunosito/histokimyasal, biyokimyasal, ve moleküler biyoloji (RT-PCR) yöntemleri ile yürütmektedir. Ayrıca, deney hayvanlarına parsiyel hepatektomi, ovariektomi gibi bazı cerrahi metodlar uygulanabilmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan radyoaktif madde kullanım lisansı bulunan İn vivoAraştırma ve Radyonüklid Uygulama Laboratuarındaki çalışmalarda, radyoaktif maddeler aracılığıyla radyobiyolojik yöntemlerden de faydalanılmakta, radyasyonun organizma üzerinde oluşturduğu akut etkiler incelenmektedir. Tümör Biyolojisi konusunda yürüttüğümüz çalışmalarda, Imperial College (Londra)’den Prof.Dr. M.B.A. Djamgoz ve ekibi ile işbirliği sürdürülmektedir.

Tam donanımlı olan “İn vivo Araştırma ve Radyonüklid Uygulama Laboratuarı” “İn vitro araştırma Laboratuarı” “Doku ve İmmünohistokimya Laboratuarı” ve Deney Hayvanı Birimimiz, TÜBİTAK, İ.Ü BAP projeleri ile alınan veya Prof.Dr. Seyhan Altun’un girişimleri ile çeşitli firmalar tarafından hibe edilen cihaz ve aletlerle kapasitesini artırmış olup, TÜBİTAK projesi kapsamında organize edilen PCR laboratuarımız da yakında hizmete başlayacaktır.

Halen grubumuz laboratuvarlarında 1 adet TÜBİTAK, 2 adet İ.Ü. BAP projesi yürütülmekte, 3 yüksek lisans ile 5 doktora öğrencisi  eğitimlerine devam etmektedir.

Ayrıca, laboratuar kurulumu, personel eğitimi ve danışmanlık konularında hizmet verilmekte, isteğe özel eğitimler ile projeler yürütülmektedir.

İn vivo Araştırma ve Radyonüklid Uygulama Laboratuarı

 • İn vivo olarak deney hayvanlarında prostat ve meme kanseri gibi tümör modellerinin oluşturulması,
 • Deney hayvanlarına çeşitli kimyasal ajanların ve ilaçların uygulanması, tümör büyümesi, iyon kanalları ve metastaz üzerindeki etkilerinin araştırılması,
 • Tümör biyolojisinin in vivoolarak immunosito/histokimyasal ve moleküler biyoloji yöntemleri ile araştırılması
 • Parsiyel hepatektomi ile başlatılan rejeneratif büyümenin araştırılması,
 • Deney hayvanlarına bazı cerrahi metotların uygulanması,
 • Deney hayvanlarına radyoaktif madde uygulanarak otoradyografi yöntemi ile izlenmesi ve radyasyonun organizmadaki akut etkilerinin belirlenmesi,

İn vitro Araştırma Laboratuarı

 • Normal (fibroblast) ve tümöral (prostat, meme, serviks karsinoması) hücre soylarının in vitro olarak yetiştirilmeleri,
 • Hücre soylarına bitkisel, hayvansal kökenli ajanların veya ilaçların uygulanması ile, hücrelerin büyüme kinetikleri, iyon kanalları ve metastatik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması,
 • Hücre kinetiği, toksisite, motilite ve invazyon deneyleri,
 • Tümör biyolojisinin immunosito/histokimyasal ve moleküler biyoloji yöntemleri ile araştırılması
 • Apoptoz üzerine çalışmalar

Doku ve İmmunohistokimya Laboratuarı

 • Laboratuar hayvanlarında diyabet, hiperlipidemi gibi çeşitli deneysel modellerin oluşturulması,
 • Deney hayvanları ile toksisite çalışmalarının yapılması,
 • Çeşitli antioksidanların ve ilaçların etkilerinin araştırılması,
 • Laboratuar hayvanlarında oluşturulan deneysel modellerden alınan dokulara, histolojik (ışık ve elektron mikroskobik olarak), immünohistokimyasal ve biyokimyasal yöntemlerin uygulanması.
 • Laboratuvarda  yüksek lisans ve doktora çalışmaları devam etmektedir.

PCR Laboratuarı

 • Hücre ve tümör biyolojisi çalışmalarının moleküler düzeydeki RT-PCR analizleri.

İletişim: altuns@istanbul.edu.tr,  bulan@istanbul.edu.tr

25/03/2013
2348 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00