Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı

Çevresel faktörlerin erkek üreme sistemine ve gelişimine etkileri in vitro olarak incelenmektedir. Örneğin arsenik, florür ve akrilamid gibi çeşitli yollarla aldığımız maddelerin, üreme hücreleri üzerine agonist ve antogonist etkileri, metabolik ürünleri, reseptörlere bağlanma seviyeleri, hormonları inhibe ve indükleme yolları araştırılarak erkek üreme sisteminin gelişimi ve sağlığı ile ilgili çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

2004 yılında kurulmaya başlayan Hücre ve Doku kültürü laboratuvarı, 2009 yılında BAP birimine verilen güdümlü bir proje ile kurulumu tamamlanmıştır. Bu laboratuvarda erkek üreme sistemine ait TM3 (Leydig) ve TM4 (Sertoli) gibi hücre soyları ile yapılan araştırmalarda çevresel faktörlerin, erkek üreme sisteminin gelişimi sırasında hangi metabolik yolları etkilediği ve bu yolların birbirleriyle kesişme noktaları ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca in vivo çalışmalarda farklı canlıların embriyonel dönemlerinde gelişimi incelenmektedir. Bu çalışmalar sırasında bu laboratuvarlarda çok sayıda lisansüstü öğrenciye eğitim verilerek araştırma projeleri ve tez çalışmaları yürütülmektedirler.

Laboratuvarın olanakları:
1. Laminar Airflow
2. Floresan İnvert Mikroskop ve Görüntüleme Sistemi
3. Karbondioksitli İnkübatör
4. –80ºC Derin Dondurucu
5. Ultrasonikatör
6. Multiscan Spektrum
7. Homojenizatör

Araştırmalar:
1- Hücre ve doku kültürü teknikleri
2- Hücre canlılık testleri (MTT ve BrdU)
3- Sitotoksisite testleri (LDH)
4- Enzim aktivitesi ölçümleri (SOD, GPx, GST, ƴ-GT)
5- Oksidatif stress parametreleri ölçümleri
6- Erkek üreme sistemi hormonlarının ölçümü
7- Floresan işaretleme teknikleri
8- Histokimyasal analizler
9- Doku homojenizasyonu ve Biyokimyasal analizler
10- İmmünositokimyasal analizler

Araştırma Grubu

 • Prof. Dr. Melike ERKAN
 • Araş. Gör. Dr. Yasemin TUNALI AYUN
 • Banu ORTA (Doktora öğrencisi)
 • Esra YAZICIOĞLU (Yüksek Lisans öğrencisi)
 • Emine ŞEN (Yüksek Lisans öğrencisi)
 • Batuhan COŞKUN (Yüksek Lisans öğrencisi)
 • Ezgi HAMZAOĞLU (Yüksek Lisans öğrencisi)
 • Alper CANKUR (Yüksek Lisans öğrencisi)
 • Gülnaz YILDIRIM (Yüksek Lisans öğrencisi)
 • Mine CELEP (Yüksek Lisans öğrencisi)
 • Tunahan TAŞÇI (Yüksek Lisans öğrencisi)

İletişim:
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı 34134 Vezneciler / İstanbul

Prof. Dr. Melike ERKAN : 0212 455 57 00/15021; merkan@istanbul.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Yasemin TUNALI AYUN : 0212 455 57 00/15105; yastun@istanbul.edu.tr

 

Midyenin Döllenmesi (video)

Midyenin Döllenmesi from İ.Ü. Fen Fakültesi on Vimeo.

Projeler

BAP Projeleri

 •  “Poliklorlubifenillerin TM3 Leydig hücrelerinde oluşturduğu oksidatif toksisiteye genisteinin etkisi” (Proje No: 2858-2008, tamamlandı, Prof. Dr. Melike ERKAN)
 • “Sodyum Florür ve Sodyum Arsenik’in TM3 Leydig ve TM4 Sertoli hücre soyları üzerine tek tek ve birlikte toksik etkileri” (Proje No:3884-2009, tamamlandı, Prof. Dr. Melike ERKAN)

Doktora Tez Projeleri

 •  “Poliklorlu bifeniller ve Vitamin E’nin TM3 Leydig hücreleri üzerine etkileri” (tamamlandı, Yasemin TUNALI AYUN)

Yüksek Lisans Tez Projeleri

 •  “Genistein ve Vitamin E’nin TM3 Leydig Hücreleri Üzerine Etkileri” (tamamlandı, Simge KARA)
 •  “Sodyum florürün TM4 Sertoli hücreleri üzerinde oluşturduğu oksidatif hasara vitamin C nin etkisi” (tamamlandı, Banu ORTA)
 •  “Hamilelikte ve laktasyonda akrilamid ve alkol uygulanan farelerin erkek yavrularının testis gelişimi” (devam ediyor, Emine ŞEN)
 •  “Hamilelikte ve laktasyonda akrilamid ve ascorbik asit uygulanan farelerin erkek yavrularının testis gelişimi” (devam ediyor, F. Esra YAZICIOĞLU)
 •  “Aflatoksin B1’in TM3 Leydig hücreleri üzerine etkileri” (devam ediyor, M. Batuhan COŞKUN)
 •  “Sitrininin TM3 Leydig hücreleri üzerine etkileri” (devam ediyor, Ezgi HAMZAOĞLU)

 

25/03/2013
2592 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00