TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA LABORATUVARI

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne bağlı olarak 22.06.2007 tarihinde kurulan Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalının mikrobiyoloji konusundaki eğitim ve akademik çalışmaları 1968 tarihinde Radyobiyoloji Anabilim Dalında başlamıştır. 1981 yılından beri de Genel Biyoloji Anabilim Dalı içinde araştırma projeleri ve İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji lisansüstü programında Prof.Dr. Ayşın Çotuk danışmanlığında yapılmış tezlerle devam etmiş ve Dr. unvanı kazanan akademisyenlerle mikrobiyoloji grubu oluşmuştur. Bu grup Prof.Dr. Ayşın Çotuk başkanlığındaki bugünkü “Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı”nın akademik kadrosudur. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda mikrobiyal ekoloji, mikroorganizmaların birbirleriyle olan ilişkileri, Legionella pneumophila, sülfat indirgeyen bakteriler, su kirliliği (deniz, tatlı su, içme suyu, kullanma suyu), biyofilm, biyokorozyon, dental ünitelerde mikrobiyal kirlilik, mikoloji, amipler gibi başlıklarda lisansüstü tezler ve projeler yürütülmektedir. Birimimizde yürütülmekte olan projeler İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, DPT ve TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından desteklenmektedir.

Anabilim dalımız Araştırma Laboratuarında döner sermaye üzerinden su (Legionella, koliform, sülfat indirgeyen bakteriler), gıda, biyofilm ve farklı numunelerin mikrobiyolojik analizleri yapılmakta, muhtelif dezenfektanların etkinlikleri analiz edilmekte, laboratuar kurulumu, isteğe ve amaca özel personel eğitimi ile danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca talep doğrultusunda muhtelif özel mikrobiyolojik analizler yapılmakta, isteğe özel eğitimler verilmekte, şirketlere proje danışmanlık/hakemlik hizmetleri sunulmakta, özel sektör ve okullarla projeler yürütülmektedir.

ANABİLİM DALIMIZIN ÇALIŞMA KONULARI
1-İnsan yapımı su sistemlerinde Legionella, sülfat indirgeyen, kükürt okside eden bakterilerin, özgür yaşayan amiplerin izolasyonu ve tanımlanması
2- Mikrobiyolojik korozyon
3- Antibakteriyel aktivite tayini, dezenfektan etkinlik çalışmaları (süspansiyon, biyofilm)
4- Mikrobiyolojik gıda analizi
5- Petrolden sülfat indirgeyen bakteriler ve metan üreten bakteriler
6- Çeşitli ürünlerin mikrobiyolojik kalite tayini
7- Mikoloji, aerobiyoloji
8- İç ve dış ortam hava kalitelerinin belirlenmesi
9- Su kirliliği
10- Quorum sensing
11- Biyofilm testleri ve karakterizasyonu
ÜNİVERSİTE ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA YAPILAN ETKİNLİKLER
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak Lejyoner Hastalığı ile mücadele konusunda TUROB, UTTMD, İSKİD gibi kuruluşlarla bir araya gelerek seminerler düzenlemekteyiz.

a. TUROB’un üyeleri için organize ettiği Lejyonella Semineri İstanbul Conrad Otel’de gerçekleşti
“Lejyonella Risklerinin Kontrol Edilmesi (Engineering for control of Legionnaires’ Disease Hazards)” hakkındaki seminer TUROB ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleşti. TUROB üyesi otellerin housekeeping ve teknik departman yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen seminer İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşın Çotuk’un açılış konuşmasıyla başladı. TUROB Başkanı Timur Bayındır’ın hoş geldiniz konuşmasının ardından Danışman Mühendis Clive Broadbent’in sunumuyla devam etti.

b. UKÜ Biyoteknoloji Araştırma Merkezi kuruluşuna destek
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Nisan ayında yapılan toplantıyla basına tanıtılan UKÜ Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Biotechnology Research Center – BRC), geçen hafta içerisinde çalışma gurubu ile biraraya gelerek ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Onkoloji, Çevre Mühendisliği ve Mikrobiyoloji olmak üzere 3 anabilim dalında bilimsel araştırmalarına başlayan BRC’nin Direktörü ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rüstem Önkal ile Başdanışmanı ve Imperial College Kanser Biyolojisi Profesörü Mustafa Camgöz başkanlığında gerçekleştirilen ikinci toplantıda Master Planı’nın sonuçlandırılması için çalışmalar yapıldı.
UKÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilen toplantıya BRC Direktörü Önkal ve Başdanışman Camgöz’ün yanı sıra Prof. Dr. Ayşın Çotuk (İstanbul Üniversitesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı), Doç. Dr. İrfan Türetgen (İstanbul Üniversitesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Mete Tayanç (UKÜ ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Yrd. Doç. Dr. Rana Kıdak (UKÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Yrd. Doç. Dr. Hatice Erkurt (UKÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Dr. Nahit Rizaner (UKÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi) katıldı.
c. TUROB- Fen Fakültesi işbirliğiyle Legionella paneli
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliği ile Legionella Paneli düzenlendi. Panele Prof. Dr. Ayşın Çotuk, Doç. Dr. Ayten Erdem, Doç.Dr. İrfan Türetgen, Y.Doç. Dr. Zuhal Zeybek, TUROB Başkanı Timur Bayındır ve TUROB üyesi otellerin yetkilileri katıldı.

Divan Hoteli’nde yapılan panelde, öğretim üyeleri Legionella hastalığı hakkında bilgi verdiler. Legionella’nın, havalandırma, duş, jakuzi, havuz, musluk ve su deposu, soğutma kuleleri, termaller-kaplıcalar, yüzme havuzları, sıcak soğuk su sistemleri, bahçe sulama sprinkleri gibi ortamlarda kolayca üreyebildiğini ifade ettiler. Legionella’nın büyük iş merkezleri, konaklama tesisleri gibi yerlerde hassas bir konu olduğunu dile getiren öğretim üyeleri, hastalığa karşı önlem alınmasında, öncelikle bu hastalığın gelişebileceği ortamların kontrol altında tutulması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylediler.

d) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Su ve Havalandırma Sistemlerinde Mikrobiyal Kirlilik ve Kontrolü Paneli

2009-davetiye_ic_baski

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ARACILIĞI İLE VERİLEN HİZMETLER VE REFERANSLARIMIZ

KURUM ADI

YAPILAN ANALİZ

Lever A.Ş.

Legionella analizi

Endüstri Kimya

Legionella analizi ve laboratuar kurulum danışmanlığı

Deren Kimya

Legionella analizi

Teknik Su

Legionella analizi

Meka-Plast

Legionella analizi

Crown-Cork&Seal

Legionella analizi

Birleşik Oksijen Sanayi

Legionella analizi

Polat Renaissance Otel

Legionella analizi

Armada Otel

Legionella analizi

Newport Otel

Legionella analizi

Jel Kimya

Legionella analizi

Corus Metal

Legionella analizi

Ceylan Otel

Legionella analizi

Grand Emin Otel

Legionella analizi

T.C.Turizm Bakanlığı *

Legionella analizi

T.B.M.M. Dolmabahçe Sarayı

Halıların mikrobiyolojik analizi

MEKAP Ayakkabı

Tabanın antifungal etkinliğinin analizi

Normandy Madencilik A.Ş.

Sülfat indirgeyen ve demir bakterisi analizi

Türk TELEKOM

Koliform analizi

Güner Kuyumculuk

Koliform analizi

Sana Yağı

Ambalaj kağıdı sterilite kontrolü

Algida

Ambalaj kağıdı sterilite kontrolü

Almena

Islak mendil sterilite kontrolü

GEMSAN

Dezenfektan etkinlik testi

*T.C. Turizm Bakanlığı ile Fakültemiz arasında yapılmış olan protokol kapsamında Mikrobiyoloji Laboratuarımızda İstanbul’daki 3, 4 ve 5 yıldızlı 100 otelin sularında Legionella analizi yapılmıştır.

ARAŞTIRMA GRUBU
• Prof. Dr. Ayşın ÇOTUK
• Doç. Dr. Ayten ERDEM
• Doç. Dr. İrfan TÜRETGEN
• Doç. Dr. Esra SUNGUR
• Yard. Doç. Dr. Zuhal ZEYBEK
• Araş. Gör. Dr. Nihal DOĞRUÖZ GÜNGÖR
• Araş. Gör. Dr. Nazmiye Özlem ŞANLI YÜRÜDÜ
• Araş. Gör. Dr. Duygu GÖKSAY KADAİFÇİLER
• Araş. Gör. Dr. Elif Özlem ARSLAN AYDOĞDU
• Araş. Gör. Miray ÜSTÜNTÜRK
• Araş. Gör. Cansu VATANSEVER

İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul
E-posta: abcotuk@istanbul.edu.tr, turetgen@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 455 57 00 / 15069

Etkinlik ve Çalışmalarımızdan Görüntüler

25/03/2013
4110 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00