Plankton Kültür Laboratuvarı

Plankton Kültürü Laboratuvarı  Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde 2008 yılında Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin katkılarıyla kurulmuş ve laboratuvarın imkanları Yard. Doç. Dr. Benin Toklu Alıçlı’nın İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ve Prof. Dr. Neslihan Balkıs’ın TÜBİTAK uluslar arası ikili işbirliği projesiyle geliştirilmiştir. Plankton Kültürü Laboratuvarında, tek hücreli organizmaların laboratuvar ortamında üretilmesi ve deniz sedimanında bulunan dinoflagellat kistlerinin teşhis ve üretimi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de ilk kez deniz sedimanında yaşayan Dinoflagellat kistleri üzerine kültür çalışmaları laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca, ülkemizde az sayıda yapılan deniz türlerinin üretimi de bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Laboratuvar alt yapısında etüv, otoklav, ultrasonik banyo, hassas terazi, ışık ölçer, pH metre, karıştırıcı, mikropipetler ve ışık mikroskobu ve görüntüleme sistemi gibi çeşitli aletler yer almaktadır.

Plankton kültürü Laboratuvarının kuruluş amacı sularımızdaki mikroskobik canlıların üretimi ve kültüre alınması, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli türler üzerine biyoteknolojik çalışmaların yapılması, tür çeşitliliğine katkı sağlanması, toksik olanların izolasyonunun yapılıp monokültür oluşturulması ve sedimanda bulunan kist ve polenlerin belirlenmesidir.

PLANKTON KÜLTÜRÜ LABORATUVAR OLANAKLARI

  • Tek hücreli organizmaların laboratuar ortamında üretilmesi
  • Ekonomik değeri yüksek türlerin yetiştirilip ülke ekonomisine kazandırılması
  • Deniz sedimanında bulunan dinoflagellat kistlerinin ve polenlerin teşhis edilip üretilmesi

Araştırma Grubu:

  • Prof. Dr. Neslihan Balkıs
  • Yard. Doç. Dr Benin Toklu Alıçlı

Lisansüstü öğrenciler: TÜBİTAK burslu doktora öğrencisi Muharrem Balcı

 

İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul

E-posta: neslbalk@istanbul.edu.tr ,benin@istabul.edu.tr,

Telefon: 0212 455 57 00 / 15115-15147

25/03/2013
1647 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00