Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuvarında, deniz suyu ve sediment örneklerinin ekolojik özelliklerini belirlemek için, tuzluluk, çözünmüş oksijen, besleyici elementlerden PO4-3-P, Silikat-Si ve NO2+NO3-N, toplam organik karbon, toplam kalsiyum karbonat, toplam fosfor, biyomas belirlemede kullanılmak üzere klorofil-a gibi değerlere bakılmaktadır. Laboratuvarın olanakları İ.Ü. Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi, İ.Ü. Rektörlük Katma Bütçe ve Prof. Dr. Neslihan Balkıs’ın İ.Ü. BAP projeleri ile laboratuvara kattığı cihazlarla genişletilmiştir. Ayrıca laboratuvarda ülkemizin mevcut plankton türlerinin, bentik omurgasız ve balık faunasının ortaya çıkarılması, endemik ve korunması gereken türlerin belirlenmesine yönelik araştırmaların yanı sıra balık populasyonlarının korunması amacıyla, türlerin büyüme ve üreme biyolojileriyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  Ayrıca bu laboratuvarda çok sayıda lisansüstü öğrencisi tez çalışmalarını da yürütmektedir.

Bu laboratuarda otoanalizör, spektrofotometre, santrifüj, ultra saf su sistemi, vakumlu su süzme seti, karıştırıcı, stereozoom ve ışık mikroskopları ile mikro görüntüleme sistemi gibi cihazlar bulunmaktadır.

HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA LABORATUVARI OLANAKLARI

 • Deniz suyunun tuzluluk ve çözünmüş oksijen içeriğinin kimyasal titrasyon yöntemiyle ölçülmesi
 • Deniz suyunda PO4-3-P, Silikat-Si gibi besleyici elementlerin spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi
 • Deniz suyunda NO2+NO3-N besleyici elementinin otoanalizör ile ölçülmesi
 • Biyomas belirlemede klorofil a miktarının ölçülmesi
 • Sediment örneklerinde toplam organik karbon içeriğinin kimyasal titrasyon ile belirlenmesi
 • Sediment örneklerinde toplam kalsiyum karbonat içeriğinin volumetrik olarak ölçülmesi
 • Sediment örneklerinde toplam fosfor içeriğinin spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi
 • Sedimentin çamur yüzdesinin saptanması
 • Plankton türlerinin belirlenmesi
 • Denizel zoobentik organizmaların incelenmesi
 • Ülkemizin balık faunasının incelenmesi, endemik ve korunması gereken türlerin ortaya çıkarılması
 • Balık türlerinin büyüme ve üreme biyolojilerinin araştırılması, tutulabilir en küçük balık boyunun ve yaşının saptanması
 • Balıkçılık faaliyetlerinde hedef dışı av ve canlı kommuniteler üzerine balıkçılık etkilerinin saptanması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYESİNE YAPILAN HİZMETLER

 • IRA Madencilik
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Tübitak Marmara Araştırma Merkezi
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara danışmanlık

Araştırma Grubu

 • Prof. Dr. Hüsamettin BALKIS
 • Prof. Dr. Ömer ALTUN
 • Prof. Dr. Neslihan BALKIS
 • Doç. Dr. Serhat ALBAYRAK
 • Doç. Dr. Lütfiye ERYILMAZ
 • Doç. Dr. Müfit ÖZULUĞ
 • Yard. Doç. Dr. Benin TOKLU ALIÇLI
 • Araş.Gör. Dr. Ayşegül MÜLAYİM
 • Araş.Gör. Dr. Cem DALYAN
 • Araş.Gör. Senem ÇAĞLAR

 

İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul

E-posta: aysegulm@istanbul.edu.trsenemc@istanbul.edu.trdalyan_cem@yahoo.com Telefon: 0212 455 57 00 / 15106-15144

25/03/2013
3638 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00