Primer Hücre Kültürü ve Kök Hücre Laboratuvarı Kuruldu

Primer Hücre Kültürü Laboratuvarı, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü BAP Birimi tarafından yaklaşık 500.000 TL ile desteklenen projeler ile kurulmuştur.  2012 yılının sonlarında yine BAP Birimi tarafından desteklenen yaklaşık 600.000 TL bütçeli bir proje ile bu laboratuvara kök hücre izolasyonu ve karakterizasyonu çalışmaları için gerekli olan cihaz ve kimyasallar kazandırılarak 2013 yılında kök hücre çalışmaları başlamıştır.

Primer Hücre Kültürü ve Kök Hücre Laboratuvarı’nın kuruluş amacı, tedavisi üzerinde yoğun çalışılmakta olan diyabet hastalığının hücresel tedavisi için gerekli olan tek hücre düzeyinde araştırılmaların yapılarak dünya literatürüne önemli katkıların sağlanabilmesidir. İlk alınan iki proje kapsamda laboratuvarımızda Türkiye’de ilk kez pankreatik beta hücreleri izole edilmiştir ve çalışmalar hızla sonlandırılarak elde edilen bulgular uluslar arası indekslerde yer alan bir dergide yayınlanmıştır. Ayrıca, son alınan proje kapsamında kemik iliği kaynaklı ve pankreatik ada kaynaklı kök hücreler izole edilmiştir. Çalışmalar hızla devam etmektedir.

Bu laboratuvarda araştırma projelerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora tezleri yapılmaktadır. Insulinoma hücre soyu (INS-1, RINm5F), pankreas kanal hücre soyu (ARIP), ekzokrin pankreas hücre soyu (AR42J), meme kanseri hücre soyları (MCF-7 ve MDA-MB 231), C6 glioma hücre soyu ile araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu hücrelerden elde edilen materyaller ile Flow Sitometrik analizler, qRT-PCR, İmmunpresipitasyon, Western Blotlama, Çoklu İmmunfloresan İşaretlemeler ve ELISA testleri gibi moleküler biyolojik uygulamalar yapılmaktadır.

Primer Hücre Kültürü ve Kök Hücre Laboratuvarı Olanakları

 • Laminar Air-Flow
 • Karbondioksitli İnkübatör
 • İnvert ve Floresan Mikroskop
 • -152°Cderin dondurucu
 • Flow Sitometri
 • Termal Cycler

Araştırma Grubu

 • Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT
 • Doç Dr. Selda GEZGİNCİ-OKTAYOĞLU
 • Araş. Gör. Dr. Serap SANCAR-BAŞ
 • Araş. Gör. Ayşe KARATUĞ
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Eda OYAR-YILMAZ

İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul

E-posta: sbolkent@istanbul.edu.tr

Telefon: 0212 455 57 00 / 15079

25/03/2013
2686 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00