Biyokimya Araştırma Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarında çeşitli in vivo deneysel modeller (Diyabet, Hiperlipidemi, Gastrik Mukozal Hasar, İskemi-Reperfüzyon, Hiperoksi, Fibrozis v.b.) ile insan sağlığına yönelik hücre ölüm, hasar ve onarım mekanizmaları ve in vitro olarak kanser hücre soylarında hücre ölüm mekanizmaları biyokimyasal olarak araştırılmaktadır. Hayvan doku homojenatlarında, hücre lizatlarında, kan, serum, plazma ve bronşoalveolar sıvılarda toksik, metabolik, apoptotik, nekrotik, inflamatuvar, oksidan ve antioksidan parametrelerin analizi gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar olanakları 2000-2011 yılları arasında TÜBİTAK ve İ.Ü. BAP Birimi tarafından desteklenen projeler ile sağlanmıştır. Ayrıca laboratuvarda lisansüstü öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetleri de yürütülmektedir.

 

Araştırmalar:

 1. Doku homojenatlarının ve hücre lizatlarının hazırlanması
 2. Protein izolasyonu ve saflaştırılması
 3. Proteinlerin spektrofotometrik, fluorometrik, kolorimetrik yöntemler ile miktar tayini
 4. Enzim aktivite tayinleri
 5. Oksidatif stres markırları ve sitoplazmik/mitokondriyal antioksidan enzim sistemleri
 6. Büyüme faktörü, sitokinler v.b. çeşitli proteinlerin ELISA analizleri
 7. Protein elektroforezi
 8. İmmunpresipitasyon ve Western blotlama

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Olanakları

 • Spektrofotometre
 • Santrifüj
 • Su banyosu,
 • Saf su cihazı
 • Yatay ve Dikey Elektroforez Sistemleri
 • Elektroforez için Güç Kaynakları
 • Transluminatör
 • Mikrodalga Fırın
 • +4 °C Soğutucu
 • Çalkalayıcı
 • Terazi
 • Vorteks

Araştırma Grubu

 • Prof. Dr.Şehnaz BOLKENT
 • Doç. Dr. Füsun ÖZTAY
 • Doç Dr.Selda GEZGİNCİ-OKTAYOĞLU
 • Doç. Dr. Engin KAPTAN
 • Yard. Doç. Dr. Pelin ARDA-PİRİNÇÇİ
 • Araş. Gör. Dr. Serap SANCAR-BAŞ
 • Araş. Gör. Ayşe KARATUĞ
 • DoktoraÖğrencisi Özgecan KAYALAR
 • Doktora Öğrencisi Sevinç NARİN
 • Doktora Öğrencisi Firuze BAŞAR
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Öznur YILMAZ
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Hale ÖVET
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Güliz AYKOL
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem GÖĞÜŞ
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Eda OYAR
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Aylin BULUT
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Merve ERÇİN
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Neziha BEŞİKTEPE

 

01/11/2013
6258 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00