Moleküler Hücre Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı

Moleküler Hücre Biyolojisi Araştırma Laboratuvarında çeşitli in vivo deneysel modeller (Diyabet, Hiperlipidemi, Gastrik Mukozal Hasar, İskemi-Reperfüzyon, Hiperoksi, Fibrozis v.b.) ile insan sağlığına yönelik hücre ölüm, hasar ve onarım mekanizmaları ve in vitro olarak kanser hücre soylarında hücre ölüm mekanizmaları moleküler düzeyde araştırılmaktadır. Bu laboratuvarda apoptoz, nekroz, hücre çoğalması, doku rejenerasyonu, çeşitli büyüme faktörleri, integrinler ve sitokinler ile ilişkili sinyal yolakları, glikobiyoloji: lektin-karbonhidrat etkileşimleri ve bazı moleküllerin antikanser aktiviteleri üzerinde moleküler çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvar olanakları 2000-2011 yılları arasında TÜBİTAK ve İ.Ü. BAP Birimi tarafından desteklenen projelerle sağlanmıştır. Ayrıca laboratuarda lisansüstü öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetleri de yürütülmektedir.

 

Araştırmalar:

 1. DNA ve RNA izolasyonu,  analizi ve görüntülenmesi
 2. Gen ekspresyon analizleri: RT-PCR ve qRT-PCR (Gerçek zamanlı PCR)
 3. Transformasyon uygulamaları
 4. In-situ hibridizasyon
 5. Dot blot glikan analizleri
 6. Protein konjugasyon teknikleri
 7. Hücre içi ve hücre dışı moleküllerin görüntülenmesine dayalı tekli ve çoklu immunohistokimyasal ve immunofloresan yöntemler

Moleküler Hücre Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı Olanakları

 • Spektrofotometre
 • Santrifüj
 • Su banyosu,
 • Ultra saf su cihazı
 • Yatay ve Dikey Elektroforez sistemleri
 • Transluminatör
 • ELISA okuyucu
 • Mikrotom ve ultramikrotom
 • Steril Kabin
 • Mikrosantrifüj
 • İnkübatörler
 • -80 derin dondurucu
 • -22 °C Derin dondurucu
 • +4 °C Soğutucular
 • Magnetik karıştırıcı
 • pH metre
 • Terazi ve Hassas terazi
 • Vorteks

Araştırma Grubu

 • Prof. Dr.Şehnaz BOLKENT
 • Doç. Dr. Füsun ÖZTAY
 • Doç Dr.Selda GEZGİNCİ-OKTAYOĞLU
 • Doç. Dr. Engin KAPTAN
 • Yard. Doç. Dr. Pelin ARDA-PİRİNÇÇİ
 • Araş. Gör. Dr. Serap SANCAR-BAŞ
 • Araş. Gör. Ayşe KARATUĞ
 • DoktoraÖğrencisi Özgecan KAYALAR
 • Doktora Öğrencisi Sevinç NARİN
 • Doktora Öğrencisi Firuze BAŞAR
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Öznur YILMAZ
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Hale ÖVET
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Güliz AYKOL
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem GÖĞÜŞ
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Eda OYAR
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Aylin BULUT
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Merve ERÇİN
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Neziha BEŞİKTEPE

 

01/11/2013
5479 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00