Müzeler

  • Hidrobiyoloji Müzesi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı çalışanları tarafından oluşturulan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Müzesi (IUSHM) günümüzde deniz ve iç sularımızda bulunan canlı türlerinden örneklerin saklandığı bilimsel bir koleksiyon olarak hizmet vermektedir. devamı için tıklayınız.


  • Zooloji Müzesi : 1933 Üniversite reformundan sonra İsviçre’de doçent olan Andre Naville ordinaryüs Profesör olarak Hayvanat enstitüsünün direktörlüğüne getirilmiştir. Naville zamanında Süleymaniye Müftülük bahçesindeki Hayvanat Enstitüsü’ne ait bina tamamlanmış, büyük kanadı botanik, küçük kanadı ise zooloji binası olarak tahsis edilmiş ve bu bölümde bir de küçük Zooloji Müzesi kurulmuştur. devamı için tıklayınız.
19/03/2013
4670 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00