Bölüm Semineri : “Hemapoetik Küçük Moleküller”

Konu: Hemapoetik Küçük Moleküller

Konuşmacı: Yard. Doç. Dr. Fatih KOCABAŞ

Tarih: 21.10.2015

Saat: 14:00

Yer: Fen Fakültesi Kurul Odası

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 2015-2016 öğretim yılı seminerlerinden ilki Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden Yard. Doç. Dr. Fatih KOCABAŞ’ın katılımı ile 21 Ekim 2015 günü saat 14.00’da Fen Fakültesi Kurul Odasında gerçekleşecektir.

“Hemapoietik Küçük Moleküller”konulu seminerimize tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz davetlidir.

Etkinlik afişini görmek için TIKLAYINIZ.

Yard. Doç. Dr. Fatih KOCABAŞ Hakkında: Fatih Kocabas, Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde yardımcı doçenttir. Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ve PhD ünvanını, Dallas’ta bulunan Texas Southwestern (UTSW) Üniversitesi Medikal Merkezi’nde Genetik ve Gelişme alanında almıştır. Texas Southwestern (UTSW) Üniversitesi Medikal Merkezi’nde, Ron Vale (UCSF), Susan Fisher (UCSF), HeshamSadek, Alec Zhang, ve Eric Olson’ın laboratuvarlarında çalışmıştır. Ayrıca, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde burs kazanmış ve Standford Üniversitesi’nde insan embriyonik kök hücreler ve insan indüklenmiş pluripotent kök hücreler üzerine eğitim almıştır. Fatih Kocabaş, GSO Seyahat Ödülü (UTSW, 2012), Amerikan Kalp Derneği’nden “Yeni Araştırıcı Seyahat Ödülü”, TÜBİTAK ve 7. Çerçeve Programı, Marie Curie Aksiyonu (2015)’ndan “Deneyimli Araştırıcı Bursu”, Tübitak 2015 MC-IF Eşik Üstü Ödülü, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı BAGEP 2015 ödülü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Kongresi Sözlü Sunum Ödülü (İstanbul, 2015)’nü içeren cok sayıda ödül almıştır. 40’dan fazla sayıda bilimsel yayın (dergide makale, kitap bölümü ve konferans makalesi) yayımlamıştır. Kemik iliği ve kalpten kök hücreleri izole etmek için metabolik bir yaklaşım geliştirmiş ve bu yaklaşım, fare hemapoietik kök hücrelerin (HSCs) (Cell Stem Cells’de yayımlandı), insan hemapoietik kök hücrelerin (Cell& Bioscience’da yayımlandı), glikolitik kardiyak progenitörlerin (GCPs) (JTCR’de yayımlandı) kendilerine özgü metabolik profillerini ve onların kardiyak hipoksik nişlerini keşfetmesine yol açmıştır. Ayrıca, fare kalbinde yeni rejenerasyon modeli kullanarak yaptığı çalışmalar, yaralanmayı takiben kalbin rejenerasyon yeteneğini düzenleyen Meis 1’in keşfine yol açmıştır ve bu çalışması Nature dergisinde yayımlanmıştır. Güncel araştırma ilgisi, neotanatal fare miyokardiyumunun rejenerasyon yeteneğinin moleküler mekanizmasının aydınlatılması, küçük moleküller ile indüklenen kardiyomiyosit hücre siklusunun yeniden aktifleştirilmesi, metabolik olarak farklı dokuların ve kanser spesifik kök hücrelerin tanımlanması ve küçük moleküller ile indüklenen in vivo ve ex vivo kök hücre ekspansiyonunu içermektedir.Fatih Kocabaş, TÜBİTAK ve Marie Curie Aksiyonu 7. Çerçeve Programı, The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), TÜBİTAK 1001 ve BAGEP-2015 tarafından desteklenen projeleri yürütmektedir. Aynı zamanda bir TÜBİTAK 1003 projesinde araştırıcıdır. Dokuz hakemli derginin yayın kurulunda ve bir uluslararası kongrenin (İkinci Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Terapiler Kongresi, Antalya) organizasyon komitesinde bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Kök Hücre Biyolojisi, Rejeneratif Biyoloji, Kanser İmmünoterapisi.

Araştırma Konuları: Kardiyak Rejenerasyon ve Rejeneratif Küçük Moleküller

10/10/2015
1477 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00