IAEA (ULuslararası Atom Enerji Ajansı) ile Teknik İşbirliği Kapsamında Genel Biyoloji Anabilim Dalı’nda Eğitim.

IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ile teknik işbirliği kapsamında, 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında    Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Moleküler Radyobiyoloji ve Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı’nda Dr. Ayşe ŞEN tarafından Sofya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Atanaska Todorova TENEVA’ya bilimsel eğitim verilmiştir. “Biyoinformatik veri tabanları kullanılarak genom sekanslanması tamamlanmış organizmalarda SSRs (Simple Sequence Repeats) bölgelerinin tespiti, bu bölgeleri çoğaltmak için PCR primerlerinin tasarlanması ve tasarlanan PCR primerlerinin validasyonu” başlıklı bilimsel eğitim bir hafta süresince devam etmiştir.

Bilimsel eğitim alan Doç.Dr. TENEVA, gelecekteki işbirliklerini hedefleyen “University of Forestry in Bulgaria” başlıklı semineri 16.09.2015 tarihinde Fizik Bölümü, Seminer salonunda, gerçekleştirmiştir.

15/10/2015
2440 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00