Araş. Gör. Ayşe Şen’in “STRIGA” projesi IAEA tarafından desteklendi.

Araş. Gör. Ayşe Şen’in yürütücülüğünde; Trakya Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Necmi BEŞER ile birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) D25005 kodlu Uluslararası Proje Çağrısına sunulan “STRIGA” projesi 20910 Kontrat numarası ile desteklenmeye kabul edilmiştir.

STRIGA Projesi beş yıllık bir süreçte, Nükleer Teknoloji ile birleştirilmiş Bitki Biyoteknolojisi yöntemlerini kullanarak özellikle Afrika ve Asya kıtalarında tarımsal üretimde ciddi verim kaybına neden olan Striga parazitine karşı dirençli bitki elde etmeye yönelik yeni bir “Biyoteknoloji Paketi” geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında geliştirilecek olan Biyoteknoloji Paketi; Üniversitemizin, IAEA ile gerçekleştireceği teknik işbirliği programları çerçevesinde Uluslararası alanda yaygınlaştırılacaktır. Aynı zamanda proje kapsamında geliştirilecek olan yeni Biyoteknolojik metodların Ulusal Islah Programlarına kazanımı da sağlanacaktır.

Söz konusu proje; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Coordinated Research Project başlığı altındaki Uluslararsı proje çağrıları kapsamında Üniversitemize kazandırılan ilk proje olması sebebiyle de oldukça önemlidir.

24/10/2016
2218 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00