Seminer : “Thlaspi L. (Brassicaceae) Cinsinin Apterygium Ledeb., Carpoceras DC., Syrenopsis (Jaub.&Spach) Hedge Seksiyonlarının Bazı Taksonlarında Sistematik Araştırmalar”

Konu: Thlaspi L. (Brassicaceae) Cinsinin Apterygium Ledeb., Carpoceras DC., Syrenopsis (Jaub.&Spach) Hedge Seksiyonlarının Bazı Taksonlarında Sistematik Araştırmalar

Konuşmacı: Almıla Çiftçi

Tarih: 18.05.2017

Saat: 15:00

Yer: İÜ Fen Fakültesi Kurul Odası

Etkinlik Afişini görmek için lütfen tıklayınız.

Özet:  

Türlerin sınırlarının belirlenmesi, hayatın çeşitliliğinin keşfinde son derece önemli bir yere sahiptir. Doğal varlıkları koruyabilmenin yolu, onları yakından tanımaktan ve anlayabilmekten geçer. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında sistematik sınıflandırmasında problemler bulunan Thlaspi L. cinsinin alpin taksonlarını da içinde barındıran ve endemizm yönünden bakıldığında oldukça zengin bir takson çeşitliliği içeren Apterygium, Carpoceras ve Syrenopsis seksiyonlarındaki bazı taksonlar sistematik olarak ele alınmaktadır.

Bu sunumda hala yürütülmekte olan projenin ana hatları ve şimdiye kadar elde edilen sonuçlardan bazıları paylaşılacaktır.

15/05/2017
606 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00