İÜ. FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2016-2017 DÜNYA ALAN SIRALAMASINDA* 578. ve TÜRKİYE ALAN SIRALAMASINDA* 1. SIRADA

*URAP (UNIVERSITY RANKING OF ACADEMIC PERFORMANCE) VERİLERİNE GÖRE

Dünyadaki alan sıralamaları; THE, QS, ARWU, NTU, Leiden ve URAP gibi sıralama kuruluşları tarafından yapılmaktadır. URAP Araştırma Laboratuvarı, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan bir kuruluştur.

URAP, 15 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı “2016-2017 Alan Sıralaması Basın Bildirisi” ile 2016-2017 verilerini Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında kamuoyuna bilgi vermiştir.
(http://tr.urapcenter.org/2016/URAP_2016-2017_DUNYA_ALAN_SIRALAMASI_RAPORU_16_MAYIS_2017.pdf)

URAP alan sıralamasında; makale ve atıf konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verileri kullanılmakta, anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen veriler değerlendirmeye alınmamaktadır. URAP alan sıralamalarında son beş yılın akademik performansı değerlendirmeye alınmaktadır. URAP alan sıralamasında ölçüt olarak, üniversitelerin makale ve atıflarının, ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği oranı kullanılmaktadır. Üniversitelerin genel sıralamasında kullanılan göstergelere http://tr.urapcenter.org/2016/2016.php web adresinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’nin ilk ve en köklü Biyoloji Bölümü olan İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, URAP (University Ranking of Academic Performance) verilerine göre, Dünya Alan Sıralamasında 578. ve Türkiye Alan Sıralamasında önceki iki dönemde olduğu gibi bu  dönemde 1. sırada yer almıştır.

Biyoloji Bölüm Başkanlığı’nın hedefi, dünya sıralamasında ilk 100’e girmek ve Türkiye sıralamasında birinciliğini korumaktır.

URAP Biyolojik Bilimler verilerine göre, dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında 578. üniversite olduğumuz aşağıdaki tabloda verilmiştir.

101

Dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasına Türkiye’den 12 üniversite girmiştir. Bu üniversiteler ve dünya sıralamasındaki yerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

URAP, 2016-2017 TÜRKİYE BİYOLOJİK BİLİMLER ALAN SIRALAMASI

102

Tablodan da açıkça görüleceği üzere; İÜ. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü; Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi Üniversitelerin önünde yer almıştır.

İÜ. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün bu başarısının altında yatan etkenlerden biri, akademisyenlerimizin son yıllarda SCI, SCI Expanded kapsamındaki etki değeri (impact factor) yüksek dergilerde basılan yayınları, İngilizce hazırlık sınıfının açılması ve derslerin %30’unun İngilizce okutulmasına geçilmesidir. En önemli bir diğer etken ise; İÜ. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün 2009 yılı’ndan bu yana İÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından 4 milyon TL, TÜBİTAK tarafından 2,5 milyon TL, Hubak’tan 120000 TL ve İstka’dan 1 milyon TL’nin üzerinde almış olduğu desteklerdir.

Bilim insanlarının başarılarının değerlendirilmesinde en önemli kriterler uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde) yayınlanan makale sayıları ve bu makalelere yine uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde) yapılan atıf sayılarıdır. Bu iki kriteri bir araya getiren ve bir performans göstergesi olarak ortaya çıkan ölçme birimlerinden şu an bilim camiasında kabul gören “h-indeks” kavramıdır. Bir bilim insanının h-indeksi n ise, bu bilim insanının n tane makalesi n ve n‘den fazla atıf almış demektir.

Bu bilgiler ışığında, İÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2016 yılı sonunda 57 öğretim üyesi ile 36 h-indeksi değerine ulaşmıştır. Bu değer, performans değerlendirme kriterlerine bakıldığında, 2009 yılı’ndan itibaren geçen süreç içerisinde akademik düzeydeki başarımızın arttığının büyük bir göstergesidir.

Bölüm olarak, bizlere sunulan bu olanaklar ve yatırımlar doğrultusunda kurulan uluslararası düzeydeki araştırma laboratuvarlarımız** ve binamızın yıkılması sebebiyle bulunduğumuz geçici mekanlarımız içerisinde her biri alanında yetkin, iyi donanımlı akademisyenlerimizin özverili bir şekilde yapmakta olduğu bilimsel çalışmalarına güvenerek, sıralamayı yakın zamanda değiştireceğimiz inancındayız.

**Araştırma Laboratuvarlarımız:

 • Bitki Yetiştirme (İklimlendirme) odaları I-II
 • Bitki Biyoteknolojisi ve GDO Laboratuvarı
 • Bitki Doku Kültürü ve Palinoloji Laboratuvarı
 • Çevre ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı
 • Moleküler Analiz Laboratuvarı I ve II
 • SEM Görüntüleme Laboratuvarı
 • Moleküler Radyobiyoloji ve Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı
 • Moleküler Kanser Biyolojisi ve Biyoinformatik Laboratuvarı
 • Kök Hücre ve Biyomoleküler Teknoloji Laboratuvarı
 • Radyobiyoloji ve Biyolojik Dozimetri Laboratuvarı
 • Radyoekoloji Laboratuvarı
 • Hücre ve Tümör Biyolojisi Çalışma Grubu Laboratuvarları
 • Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
 • Plankton Kültür Laboratuvarı
 • Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları
 • Fizyoloji Araştırma Laboratuvarı
 • Primer Hücre Kültürü ve Kök Hücre Laboratuvarı
 • Moleküler Zooloji Laboratuvarı
 • Sistematik Zooloji Laboratuvarı
 • Histoloji Laboratuvarı
 • Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı
 • Endokrinoloji Laboratuvarı

İÜ. Biyoloji Bölümü olarak “Biyoloji alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir bölüm olma” vizyonu çerçevesinde, ilk beş yıl içerisindeki hedefimiz dünya alan sıralamasında ilk 300 girmek ve Türkiye’deki alan sıralamasındaki yerimizi korumaktır.

İkinci beş yıllık süreçteki hedefimiz ise, dünya alan sıralamasında ilk 100 üniversite arasına girmek ve Türkiye’deki alan sıralamasında yine birinci olmaktır.

26/07/2017
6052 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00