Laser Spektroskopi Laboratuvarı Kuruldu

Laser Spektroskopi Laboratuvarı Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde 2010 Mayıs ayında kurulmaya başlayıp aletlerin alımı 2012 yılında tamamlanmıştır. Nisan 2012’den itibaren aktif olarak laboratuvar çalışmaları sürmektedir.

Laser spektroskopi laboratuarının kuruluş amacı, bu alanda yetişmiş insan gücü, bilgi birikimi ile üniversitemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmaktır. Laboratuvar çalışmalarından elde edilen bilgiler fiziğin atom ve molekül fiziği alanını ilgilendirdiği kadar astrofizik alanında yapılan çalışmaları da önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bakımdan disiplinler arası çalışmaya uygun bir alandır. Laboratuvarımızda yaptığımız deneysel çalışmalarla yurtdışına bağımlılık ortadan kalkmakta, lisansüstü öğrencilerine deneysel araştırma yapabilme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca SCI’de taranan dergilerde yaptığımız yayın sayısında hızlı bir artışın olması hedeflerimiz arasındadır.

Laser Spektroskopi Laboratuvarı’nda, CW katıhal laser ile pompalanan, 730 nm-1050 nm aralığında taranabilen, sürekli ışık veren, 4.5 W güce sahip, Coherent MBR-110 Titan Safir laseri, 18 W optik güce sahip, 532 nm dalga boyunda, güç kararlılığı %1 den daha iyi olan Verdi laser (pompa laser olarak kullanılıyor), UV’den IR’ye olan spektral bölgede yüksek ayırma gücüne sahip, uygun gratingler takıldığında 200 nm ile 1000 m arasını tarayabilen spektrometre, Optik masa, elementlerin aşırı ince yapı ve izotop kaymalarını incelemek için kullanılan laser spektroskopik yöntemlerin uygulanabilecegi optik ve teknik donanımlar bulunmaktadır. Sistematik olarak elementlerin aşırı ince yapı ve izotop kaymaları yüksek çözünürlüğe sahip laser spektroskopik metodlar kullanılarak incelenmektedir. Elementlerin aşırı ince yapı ve izotop kaymalarını incelemek için kullanılan spektroskopik yöntemler:

* Doymuş Soğurma Spektroskopisi (SAS)
Doppler genişliği azaltılmış bir metodtur ve ölçülen spektral çizgiler yüksek çözünürlüğe sahiptir.

* Optogalvanik Spektroskopi (OGS)
Düşük şiddete sahip spektral çizgilerin incelendiği bir metoddur.

* Laserle Uyarılmış Floresans Spektrokopisi (LIF)
Atomların bilinmeyen enerji seviyelerini bulmak için kullanılan bir yöntemdir.

Bu proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından toplam olarak yaklaşık 850 000 TL ile desteklenen iki projenin birleşimidir.

Proje yürütücüleri Prof. Dr. Gönül Başar ve Yrd. Doç. Dr. İpek Kanat Öztürk’tür. Projenin Fizik Bölümü’nden araştırmacıları Arş. Gör Dr. Alev Er, Arş. Gör. Dr. Feyza Güzelçimen, Lisansüstü öğrencileri Gözde Demir, Berin Yapıcı, Ayşe Özen’dir ve ayrıca Yurtiçi yardımcı araştırıcı İstanbul Teknik Üniversitesi,Fen Edebiyat FakültesiFizik Mühendisliği Bölümü’nden Doç.Dr. Günay Başar, Yurtdışı yardımcı araştırıcı University of Applied Science, Berlin’den Prof. Dr. Sophie Kröger’dir.

İletişim Bilgileri: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul
E-posta: gbasar@istabul.edu.tr
ikanat@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 455 57 00 / 15244

 

22/03/2013
2787 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00