İÜ FİZİK BÖLÜMÜ SEMİNERİ 21.11.2014

Konu : “Search for a W’ Gauge Boson Decaying to WZ in pp collisions at √s = 7 TeV  &  Detector Studies in CASTOR and Hadronic Calorimeter of the CMS Experiment”

Konuşmacı : Dr. Aytül ADIGÜZEL

Tarih : 21.11.2014 Cuma

Saat : 15:00  (14:45’te  çay servisi olacaktır.)

Yer : İÜ Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Engin Arık Dershanesi

İÜ Fen Fakültesi, Fizik Bölümü tarafından düzenlenen 2014-2015 öğretim yılı, güz yarıyılı seminerlerinin ilk konuğu Dr. Aytül ADIGÜZEL’in katılımı ile 21 Kasım 2014 Cuma günü saat 15:00′te Engin Arık Dershanesi’nde gerçekleşecektir.

“Search for a W’ Gauge Boson Decaying to WZ in pp collisions at √s = 7 TeV  &  Detector Studies in CASTOR and Hadronic Calorimeter of the CMS Experiment” konulu seminerimize tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz davetledir.

Etkinlik afişini görmek için TIKLAYINIZ.

Seminer konuğumuz: Dr. Aytül ADIGÜZEL

2003 yılında, lisansını Niğde Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde 1.likle bitirmiştir.

2004 yılında, tezsiz yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır.

2007 yılında, yüksek lisansını “CMS Deneyindeki Süpersimetri Araştırmaları” başlıklı tez ile Çukurova Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır.

2014 yılında, doktorasını “Search For  a W’ Gauge Boson Decaying to WZ in Proton-Proton Collisions at  √s = 7 TeV” başlıklı tez ile Çukurova Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır.

Doktora tez çalışmasını  İsviçre’ nin LHC Hızlandırıcı Laboratuvarında (CERN) yapmıştır.

Dr. Aytül ADIGÜZEL, 2008-2013 tarihleri arasında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN, Cenevre,  İsviçre)’inde bulunmuştur. ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) desteği ile)

 

 Dr. Aytül ADIGÜZEL’in araştırma konuları Deneysel Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği, Detektör Fiziği, LHC CMS Deneyidir.

Dr. Aytül ADIGÜZEL’in bilimsel çalışmaları; Yeni Fizik Alanındaki çalışmalar, EWK (Elektrozayıf) performans çalışmaları ve detektör çalışmaları olarak sınıflandırılabilir.

Yeni Fizik Alanında Çalışmalar : Doktora tezinde standart modelin ötesindeki bazı teorik modellerin öngördüğü bilinen iki ayar bozonu (W ve Z) yoluyla leptonlara bozunan yeni parçacıkları araştırmıştır. Şu ana kadar alınan veriler doğrultusunda henüz bu parçacıkların varlığına kanıt olabilecek bir rezonans sinyali gözlemlenmedi. Bunun üzerine istatistiksel metodlar kullanarak bu parçacıkların kütle dışarlama limit değerlerini hesaplamıştır. Bu çalışmanın ve yayının iki önemli özelliği vardır. Birincisi, bu çalışma ile var olan en iyi kütle dışarlama limitleri yayınlanmıştır. Diğer önemli nokta ise, bu yayın CMS deneyinin egzotik W’ parçacığının WZ bozunum kanalıyla ilgili olan yeni fizik araştırmaları alanındaki ilk yayınıdır. Ayrıca bu çalışmaya ek olarak CMS’in Electroweak grubu altında WZ rezonansı araştırılması çalışmalarında  görevler almıştır.

 

EWK (Elektrozayıf) Performans Çalışmaları: Diğer bir konu CMS detektöründe leptonların (elektron ve müon) varlanmasıdır. Dimuon ve dielektron kütle dağılımından Z’leri  ve ayrıca W boyuna kütle dağılımını ölçerek elde edilen sonuçların Standart Model ile ne kadar uyumlu olduğunu incelemiştir. CMS detektöründe varlanan bozonların gerçek bozon olduğunu garanti etmek için bu bozonları belirleme kriterlerinin performanslarını araştırmıştır. Yüksek lisans tezinde CMS deneyinde yapılan süpersimetrik araştırmalar üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Bunun yanısıra CMS detektörünün tetikleme sistemlerinin test edilmesinde, bu tetikleyicilerin veriminin belirlemesinde görevler almıştır.

 

Detektör Çalışmaları : 2008-2009 yılı boyunca CMS detektörünün ileri bölgesine yerleştirilen CASTOR kalorimetresinin donanım ve yazılım çalışmalarında ve bu detektörün yapım aşamasında görevler almıştır. 2009 yılında CASTOR kalorimetresinde su sızıntısından kaynaklanan sorunları gidermek için yapılacak olan onarım çalışmalarında ve kalorimetrenin onarımından sonra yapılan testlerde görev almıştır. Ayrıca LHC’de Kasım 2009 itibariyle başlayan ve Aralık 2009’un sonuna kadar süren ilk verilerin alımında uyarı veren PMT(fotoçogaltıcı tüp)’lerin kontrol edilmesi çalışmalarında yer alıp, sinyal alınmayan kanalların saptanmasına ve bu kanalların çalışır hale getirilmesi çalışmalarına yardımcı olmuştur. Bununla birlikte kalorimetrenin FE testlerine katılıp, bu testlerden elde edilen sonuçlara göre gereken onarım çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca çalışacak insan gücünün eksikliğinden dolayı veri alımında ihtiyaç duyulan nöbetlere katılıp ve CASTOR kalorimetresinin kalibrasyon çalışmalarında yer almıştır. 2009 yılından bu yana CMS detektörünün Hadronik kalorimetresi (HCAL) kısmında çalışmaktadır. Hadronik kalorimetrenin çalışmasında meydana gelen bazı sorunların ve fiziksel olmayan anormal sinyallerin nedenlerini araştırmaktadır. Bu kalorimetrenin kalibrasyon çalışmalarında (Laser, LED, Timing) aktif olarak çalışmaktadır. 2009 ve 2010 yılı boyunca veri alımında ihtiyaç duyulan nöbetlere katılmıştır. Buradan kazandığı deneyimle 2011 yılı boyunca bu kalorimetrenin Operation Expert’lik görevini üstlenmiştir.

19/11/2014
1425 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00