İleri Fizik Uygulamaları Dersi III. Poster Şenliği

Fizik Bölümü Örgün ve İkinci Öğretim 4. Sınıf öğrencilerinin ilgi alanlarına yönelik, gelecekteki akademik seçimlerini netleştirme imkanını sağlayan “İleri Fizik Uygulamaları” dersi poster sunumları, Cemil Bilsel Konferans Salonu fuayesinde, Fen Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yeşim Öktem, Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Ertan Güdekli, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş, Fizik Bölümü Anabilim Dalı Başkanları, öğretim üye ve elemanları, öğrencileri ve misafirlerinin yoğun katılımıyla, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Tüm yarıyıl boyunca özveri ile çalışan bölümümüz öğrencileri danışman öğretim üyeleri eşliğinde hazırladıkları posterleri sunarak bu etkinlikle bir araya geldi. Etkinliğimizde öğrencilerimizin hem farklı konularda bilgi sahibi olmaları hem de tüm yarıyıl boyunca yaptıkları bilimsel çalışmaları sunma imkanı sağlandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte öğrencilerin titiz ve özverili çalışmalarının ürünü olan poster sunumları arasında Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği’nin güncel araştırma konularındaki çalışmalar yer aldı.

En iyi poster çalışmalarının seçildiği etkinlikte, Fizik bölümünün 6 farklı anabilim dalından seçilen öğretim üyeleri Prof. Dr. Haşim Mutuş,  Prof. Dr. Gönül Başar, Prof. Dr. Ayşe Erol, Prof. Dr. Y.Gürkan Çelebi,  Prof. Dr. Suat Özkorucuklu ve Doç. Dr. Latife Şahin Yalçın’ın komisyon üyesi olarak görev aldığı etkinlikte komisyon üyeleri dereceye girecek çalışmaları belirlemekte oldukça zorlandı.

Fizik Bölümü Örgün Öğretim poster çalışmalarında,

  • Doç.Dr. Kubilay Balcı’nın danışmanlığını yaptığı “Hydroxybenzen Moleküllerinin Hartree-Fock Yöntemi ile Yapısal ve Titreşimsel Spektral Verilerinin Analizi” konulu Nadir Yavuzkan’ın sunduğu poster 1.
  • Prof. Dr. Sehban Kartal’ın danışmanlığını yaptığı “Ardiuno Temelli Kozmik Muon Dedektörü Yapımı” konulu M.Burak Aktaş, Özden Akbaş ve Oğuz İnan’ın birlikte sunduğu poster 2.
  • Prof. Dr. Ayşe Erol ‘un danışmanlığını yaptığı “GalnNAs ve GaBiAs Yarıiletken Alaşımların Optik ve Elektriksel Karakterizasyonu” konulu Saadet Aslan ve
    Nazlı Akyüz’ün birlikte sunduğu poster 3. seçildi.

Fizik Bölümü İkinci öğretim poster çalışmalarında ise,

  • Yard. Doç. Dr. Namık Akçay’ın danışmanlığını yaptığı “ZnO Nanoparçacık/ p-Si Güneş Pili” konulu Eren Öztürk’ün sunduğu poster 1.
  • Prof. Dr. Ayşe Erol ‘un danışmanlığını yaptığı “ZnO Nanoyapıların Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu” konulu Ümit Doğan’ın sunduğu poster 2.
  • Prof. Dr. Y. Gürkan Çelebi’nin danışmanlığını yaptığı “P-N Eklemlerinde Serbest Taşıyıcı Konsantrasyonunun Belirlenmesi” konulu Dursun Eşitmez’in sunduğu poster 3. oldu.

Dereceye giren poster çalışmasını yapan öğrencilere ödül olarak kitap hediye edildi.

Etkinliğe destek veren tüm öğretim elemanlarına, komisyon üyelerimize, tüm öğrencilerimize, ve bu süreçte büyük bir heyecanla çalışan sevgili Fizik Kulübü öğrencilerine teşekkür eder, öğrencilerimizin bilime olan ilgilerinin artarak devamını dileriz.

27/05/2016
2306 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00