İstanbul Üniversitesi CERN’de kurulu bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (LHC) yerine yapılacak olan Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) projesine katılıyor

SKARTAL_FCC

İlk olarak 2013 yılında Avrupa Parçacık Fiziği Strateji raporunda önerilen ve Avrupa Geleceğin Hızlandırıcıları Komitesi tarafından Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’nin yeni çarpıştırıcı olarak planlanan Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (Future Circular Collider (FCC)) Fransa-İsviçre sınırında ve İsviçre’nin Cenevre şehri yakınlarında yapılması planlandı. Halen dünyanın en büyük hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısını (LHC) da içine alacak Projede, 100 TeV kütle merkezi enerjili hadronları yaklaşık 100 km çevre uzunluğuna sahip tünellerde çarpıştırarak, Standart Model Ötesi Teorilerin, Karanlık Maddenin varlığının, yeni parçacık ailelerinin ve Higgs bozonunun süpersimetrik eşlerinin araştırılması gibi zor problemler üzerinde çalışılacak. Hem açılacak olan 100 km uzunluğunda yerin 100 m altında tünellerin yapılması hem de 100 TeV enerjili protonları hızlandıracak ortama gerekli olan Süper iletken Magnetler ve çarpıştırılacak parçacıklardan elde edilecek bilgiyi toplayacak olan Detektörler ile bu bilgileri işleyecek sistemlerin tasarımı, üretimi sırasında dünyanın en ileri teknolojileri kullanılacak. Şimdiden 29 farklı ülkeden 100’e yakın Üniversite ve Araştırma Enstitüsü bu projeye katılmıştır.

Bu projeye teknik tasarım ve sonraki deney aşamalarında görev almak üzere Üniversitemiz, Fen Fakültesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Sehban Kartal başkanlığında bir grupla katılmaktadır. İstanbul’daki Üniversitelerden projeye katılan, İstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Işık Üniversitesinden araştırmacıların oluşturduğu FCC-İstanbul grubunun başkanlığını da yapan Prof. Sehban Kartal, tüm bilim dallarından ve tüm üniversitelerden gelecek katkıya açık olduklarını bildirmiştir. Projeye ayrıca ülkemizden, Ankara Üniversitesi, TOBB-ETÜ ve Giresun Üniversiteleri de katılmaktadır.

09/10/2016
2182 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00