İÜ. FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 DÜNYA ALAN SIRALAMASINDA* 825. ve TÜRKİYE ALAN SIRALAMASINDA* 6. SIRADA

*URAP (UNIVERSITY RANKING OF ACADEMIC PERFORMANCE) VERİLERİNE GÖRE

Dünyadaki alan sıralamaları; THE, QS, ARWU, NTU, Leiden ve URAP gibi sıralama kuruluşları tarafından yapılmaktadır. URAP Araştırma Laboratuvarı, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan bir kuruluştur.

URAP, 15 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı “2016-2017 Alan Sıralaması Basın Bildirisi” ile 2016-2017 verilerini Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında kamuoyuna bilgi vermiştir.
(http://tr.urapcenter.org/2016/URAP_2016-2017_DUNYA_ALAN_SIRALAMASI_RAPORU_16_MAYIS_2017.pdf)

URAP alan sıralamasında; makale ve atıf konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verileri kullanılmakta, anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen veriler değerlendirmeye alınmamaktadır. URAP alan sıralamalarında son beş yılın akademik performansı değerlendirmeye alınmaktadır. URAP alan sıralamasında ölçüt olarak, üniversitelerin makale ve atıflarının, ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği oranı kullanılmaktadır. Üniversitelerin genel sıralamasında kullanılan göstergelere http://tr.urapcenter.org/2016/2016.php web adresinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’nin en eski ve en köklü Fizik Bölümü olan İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, URAP (University Ranking of Academic Performance) verilerine göre, Dünya Alan Sıralamasında 825. Ve Türkiye Alan Sıralamasında 6. sırada yer almıştır.

Fizik Bölüm Başkanlığı’nın hedefi, dünya sıralamasında ilk 500 ve Türkiye sıralamasında ilk üç arasına girmektir.

URAP Fizik Bilimi verilerine göre, dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında ilk 15 üniversite aşağıdaki tabloda verilmiştir.

liste

Dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasına Türkiye’den 12 üniversite girmiştir. Bu üniversiteler ve dünya sıralamasındaki yerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

URAP, 2016-2017 TÜRKİYE FİZİK BİLİMİ ALAN SIRALAMASI

liste2

Tablodan da açıkça görüleceği üzere İÜ. Fen Fakültesi Fizik Bölümü; Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi üniversitelerin önünde yer almıştır.

İÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nün bu başarısının altında yatan etkenlerden bazıları, akademisyenlerimizin son yıllarda SCI, SCI Expanded kapsamındaki etki değeri (impact factor) yüksek dergilerde basılan yayınları, İngilizce hazırlık sınıfının açılması ve derslerin %30’unun İngilizce okutulmasına geçilmesidir. En önemli bir diğer etken ise; İÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nün 2009 yılı’ndan bu yana İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından 15 milyon TL’nin üzerinde ve TÜBİTAK tarafından 10 milyon TL’nin üzerinde aldığı desteklerdir.

Bilim insanlarının başarılarının değerlendirilmesinde en önemli kriterler uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde) yayınlanan makale sayıları ve bu makalelere yine uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde) yapılan atıf sayılarıdır. Bu iki kriteri bir araya getiren ve bir performans göstergesi olarak ortaya çıkan ölçme birimlerinden şu an bilim camiasında kabul gören “h-indeks” kavramıdır. Bir bilim insanının h-indeksi n ise, bu bilim insanının n tane makalesi n ve n‘den fazla atıf almış demektir.

Bu bilgiler ışığında, İÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü 2016 yılı sonunda 49 öğretim üyesi ile 30 h-indeksi değerine ulaşmıştır. Bu değer, performans değerlendirme kriterlerine bakıldığında, 2009 yılı’ndan itibaren geçen süreç içerisinde akademik düzeydeki başarımızın arttığının büyük bir göstergesidir.

Bölüm olarak, bizlere sunulan bu olanaklar ve yatırımlar doğrultusunda kurulan uluslararası düzeydeki araştırma laboratuvarlarımız** ve sahip olduğumuz yenilenen mekanlarımız içerisinde her biri alanında yetkin, iyi donanımlı olan akademisyenlerimizin özverili bir şekilde yapmakta olduğu bilimsel çalışmalarına güvenerek, sıralamayı yakın zamanda değiştireceğimiz inancındayız.

**Araştırma Laboratuvarlarımız:

 • Dielektrik Spektroskopi Laboratuvarı
 • İleri Litografik Yöntemler Laboratuvarı
 • Kırmızı‐ Altı Spektroskopisi ve Simülasyon Laboratuvarı
 • Kusur Karakterizasyon Laboratuvarı
 • Laser Spektroskopi Laboratuvarı
 • Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı
 • Nano ve Optoelektronik Araştırma Laboratuvarı
 • Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarı
 • Nükleer Fizik Dedektör Dizayn Laboratuvarı
 • Nükleer Fizik Gama Spektroskopi Laboratuvarı
 • Nükleer Fizik Radon Ölçüm Laboratuvarı
 • Yüksek Manyetik Alan ve Düşük Sıcaklık Laboratuvarı
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Data Analiz Laboratuvarı

 

İÜ. Fizik Bölümü olarak “Fizik alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir bölüm olma” vizyonu çerçevesinde, ilk beş yıl içerisindeki hedefimiz dünya alan sıralamasında ilk 500 ve Türkiye’deki alan sıralamasında ilk üç üniversite arasına girmektir.

İkinci beş yıllık süreçteki hedefimiz ise, dünya alan sıralamasında ilk 300 üniversite arasına girmek ve Türkiye’deki alan sıralamasında birinci olmaktır.

24/07/2017
1431 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00