Misyon&Vizyon ve Öğretim Amaçları

MİSYON:

 Temel bilimleri öğrenen ve öğreten, temel bilimleri her çalışma alanında yeterlilikle uygulayabilen ve geleceği şekillendirmede sağlam dayanak olarak kullanabilen nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

VİZYON:

Fizik alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir bölüm olmaktır.

FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM AMAÇLARI:

ÖA-1 Temel fizik yasalarını öğrenmek ve uygulayabilmek, fiziksel çözümler üretebilmek.

ÖA-2 Fizik alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi edinmek.

ÖA-3 Elde edilen bilgiyi yaşamın ihtiyaç duyulan gerekli alanlarında uygulayabilmek.

ÖA-4 Fizik ve diğer disiplinler arası bilgi bağlantısına dayalı ileri teknoloji sektöründe karşılaşılan problemlere çözümler getirebilmek.

ÖA-5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemek.

ÖA-6 Uluslararası paydaşları ile ortak bir dile sahip olmak.

ÖA-7 Çalışmalarda bilimsel etik değerleri benimsemek

ÖA-8 Fiziğin tüm alanlarında araştırma ve geliştirmeye önem vermek