Genelleştirilmiş Lineer Modeller

Konuşmacı: Araş. Gör. Özlem KORUCU

Konu : Genelleştirilmiş Lineer Modeller

Tarih : 23.12.2010

Saat : 14:30

Yer : Matematik Bölümü Seminer Salonu

15/12/2010
1982 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00