Bölüm Başkanının Mesajı

Matematik Bölümü Web sayfasına hoş geldiniz…

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünün amacı Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda matematik ve matematik ile ilgili alanlarda daha ileri düzeyde çalışma yapmak isteyenlere temel bilgileri vermek, öğrencilerin eğilim ve yeteneklerine yönelik mezuniyet sonrası iş sahibi olabilecekleri programları uygulamak, profesyonel iş ve araştırma sürecinde; çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip lisans düzeyinde matematikçi yetiştirmektir. Bu amaçla, Matematik Bölümünde genel olarak “bilimsel düşünme” yeteneğinin geliştirilmesine, özel olarak da pür matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim adamlarının yetişmesini sağlamaya yönelik öğretim yapılmakta ve bölüm öğrencilerine bilgisayar kullanımı ve bilgisayar programlama dersleri de verilmektedir.

Matematik Bölümü 6 Anabilim Dalından oluşmaktadır, bunlar; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi , Geometri, Topoloji , Uygulamalı Matematik, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dallarıdır.

Bölümde 4 profesör, 1 Doçent, 9 Yardımcı Doçent ve 12 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Matematik Bölümünde örgün eğitimin yanısıra 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren ikinci öğretim yapılmaktadır. Lisans eğitimi dört yıldır. Lisans eğitimi yanında, Fen Bilimleri Enstitümüzde Matematik Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmaktadır. Matematik Bölümü, bölüm öğrencilerinin derslerine ek olarak, Fen Fakültesi’nin diğer bölümlerinin matematik dersleriyle bazı fakültelerin temel matematik derslerini de yürütmektedir.

Bölümümüz öğrencilerine 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren Formasyon Dersleri de verilmektedir.

Mezun olan öğrencilerimiz genellikle üniversitelerde Araştırma Görevlisi, özel sektörde sigortacı, bankacı, bilişim uzmanı, kamu kurum ve kuruluşlarında matematikçi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşulları yerine getirdikleri taktirde de orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak iş bulabilmektedirler.

Başarı dileklerimle…

Prof.Dr. Kamuran Saygılı