Bölüm Başkanının Mesajı

Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesinin Matematik Bölümü web sayfasına hoşgeldiniz.

Bu bölümde insan zihninin en işlevsel düşüncesi olan matematiği, kuramsal ve uygulamalı olarak öğretmek ve ileri düzeyde araştırma yapmak isteyen öğrenciler için gerekli alt yapıyı hazırlamak temel amaçtır. Bu amaçla, eleştirel ve bilimsel düşünceye sahip problemleri tanımanın, analiz edebilmenin ve mantık kurallarıyla kanıtlayarak çözüm üretebilmenin önemini kavrayan lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeye yönelik eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Matematik Bölümü, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji, Uygulamalı Matematik, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı olmak üzere 6 anabilim dalından oluşmaktadır.

Bölümde 3 profesör, 9 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 9 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Olması gerekenden az öğretim elemanı sayısıyla özverili çalışmalar yapan genç akademik kadrosu, bölüm öğrencilerinin derslerinin yanısıra Fen Fakültesinin diğer bölümleri ve üniversitemizin diğer fakültelerinin matematik derslerini de yürütmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla araştırmacı yetiştiren bölümümüz lisansüstü eğitime katkı sağlamaktadır.

Zengin ve özgün içeriğiyle tüm araştırmacılara açık olan bölüm kütüphanesi, bilgisayar ve internet olanaklarıyla birlikte öğrencilerimize ve tüm araştırmacılara hizmet vermektedir.

Matematikçi ünvanı ile mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde günün koşullarına göre iş bulma olanaklarına sahiptir.

Prof. Dr. Serap Öztop Kaptanoğlu