İÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Orhan Şerafettin İçen Kütüphanesi

Nisan 2002-Nisan 2006 tarihleri arasında   Fen Fakültesi Kütüphanesi olarak düzenlenip hizmet veren eski Bölüm Kütüphanemiz, Nisan 2006 tarihinden itibaren “İ.Ü. Fen Fakültesi Matematik   Bölümü Kütüphanesi” olarak yeniden kurulmuş ve yeniden yapılanmıştır.Kütüphanemiz, Matematik Bilim Dalı   alanında çok zengin ve çok eski kaynaklara sahiptir. En eski yayınımız 18.   yüzyıla ait bir cebir kitabıdır. Kütüphanemiz; bunun yanı sıra yine yüzyıllar   geçmesine rağmen gerek kağıt kalitesi, gerekse cilt bakımından çok ender   rastlanabilecek kitaplara, ilk sayısı 1800’lere dayanan birden   fazla dergiye sahiptir. 14000’ i geçen kitap sayımız, her yıl   posta ve bağış yoluyla gelen kitaplarla daha da artmaktadır. Bağış yoluyla   kütüphanemize gelen kitaplar, teknik işlemleri yapıldıktan sonra genel   koleksiyon içinde yerini almaktadır. Kütüphanemize İ.Ü. Kütüphane ve   Dokümantasyon Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen kitap satın alımı, 2003   yılından itibaren yapılamamaktadır.460 çeşit basılı derginin 75’i, ilk adı   “Darülfünun Fünun Fakültesi Mecmuası : Riyaziyat Şubesi: Nazariyat-ı   Riyaziye, Fizik-i Riyazi, Mihanik-i Riyazi, Heyet, Riyaziyat-ı Hususiye”   olan ve günümüzde halen “İstanbul Üniversitesi Fen   Fakültesi Matematik, Fizik, Astronomi Dergisi”olarak yayınlanan   Fakültemiz dergisinin karşılığında gelmeye devam etmektedir.Ayrıca kütüphanemiz; “Toplu Eserler”   olarak adlandırdığımız ve kronolojik olarak yerleştirdiğimiz Matematik   Biliminin gelişmesine katkısı olmuş Matematikçilerin çalışmalarını içeren   koleksiyona da sahiptir.Fakülte Kütüphanesi sürecinde başlayan   otomasyona geçme işlemleri 2006 yılından itibaren yeniden yapılanma sürecinde   de devam etmiş, kütüphane kataloğu çevrimiçi taranabilmekte ve yayınlarımıza   internet ortamında ulaşılabilmektedir.Katalog tarama, İstanbul   Üniversitesi web sayfası üzerinden Kütüphane seçeneğinden yapılabilmektedir.Kütüphanemizde kitapların yerleştirmesi   2 şekilde yapılmıştır : “Sistematik” ve “Demirbaş”a göre. Sistematik   yerleştirmedeki amacımız, araştırmacıların aynı konudaki yayınları bir arada   görebilmesidir. Dolaplarımızdaki yer sıkıntısı nedeniyle, genellikle çok   kullanımda olmayanlar  ya da fazla nüsha olanlar demirbaşa göre raylı   sistemde yerleştirilmiştir.Sınıflama sistemi olarak “Dewey Onlu   Sınıflama” kullanılmış ve konu başlıkları verilmiştir. Demirbaşa göre   yerleştirilmiş olan kitaplarda Dewey numarası not alanında belirtilmiştir.Lisans öğrencilerimize ödünç kitap   verilmemektedir. Matematik Bölümü öğrencisi ve Dekanlığın şifahen talimatıyla   Fakültemiz diğer bölüm öğrencileri ders çalışmak amacıyla, dışarıdan gelen   öğrenciler fotokopi alarak yararlanabilmektedir.Kütüphanemizden sadece,

 • Matematik Bölümü öğretim elemanları,
 • Bölümümüzden emekli olan öğretim üyeleri,
 • 2547 sayılı yasanın 40/a maddesine göre bölümümüzde ders veren öğretim üyeleri
 • görevlendirmeleri bitene kadar,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

ödünç kitap alabilmektedirler.

KÜTÜPHANEMİZDEN KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR :

Kütüphanemizde; İÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Akademik Personeli ile Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Akademik Personeli ve öğrencileri ile diğer Üniversitelerin Akademik Personeli ve öğrencilerine hizmet verilmektedir.

Öğretim Üyeleri kitapları ödünç alarak, bölümümüz ve Dekanlığın şifahen talimatıyla Fakültemiz diğer bölüm öğrencileri ders çalışmak amacıyla salonumuzdan yararlanabilir.

Bölüm dışından gelen araştırmacılar fotokopi alarak kütüphanemizden yararlanabilir.

GENEL KURALLAR :

 1. Kütüphaneden yararlanmanın temel   kuralı sessiz olmaktır!
 2. İçeriye yiyecek ve içecekle   girilmemelidir, cep telefonları salona girerken kapatılmalıdır,
 3. Kütüphaneye gelen öğrenci görevliye   kimliğini (öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı ya da ehliyet)  vermek   zorundadır,
 4. Kütüphane içinde sesli çalışma ya da   grup çalışması yapılmamalıdır,
 5. 5)Öğrenci, kitap ödünç verilmediği için   fotokopi alarak ya da salonda oturmak suretiyle kitaplardan    yararlanabilir,
 6. Kütüphaneden çıkarken elinizdeki   kitaplar ve çanta istendiğinde görevliye gösterilecektir,
 7. Kütüphane materyalini kaybeden veya   zarar verenler yenisini almak, alamıyorlarsa  (bulunamadığından)   bedelini ödemek zorundadır,
 8. Kamera, fotoğraf makinesi vb ile   kütüphane içinde izinsiz çekim yapılmamalıdır.

ÜYELİK VE YARARLANMA KOŞULLARI   :

 1. Öğrencilere ödünç kitap   verilmemektedir. Matematik Bölümü ve diğer bölüm öğrencileri ya fotokopi   alarak ya da ders çalışmak amacıyla salonumuzdan yararlanabilir.
 2. İ.Ü. Fen Fakültesi Matematik   Bölümü Akademik Personeli 3 ay süre ile 10 adet ödünç   kitap alabilir.
 3. Fakültemizin diğer Bölüm ile diğer   Üniversitelerden 2547 sayılı yasanın 40/a maddesine  göre Matematik Bölümünde ders veren öğretim üyeleri görevlendirme   süreleri bitene kadar 3 ay süre ile 10 adet ödünç kitap   alabilirler.
 4. Bölümümüzden Emekli olan öğretim   üyelerimiz 3 ay süre ile 10 adet ödünç kitap alabilirler.
 5. Yüksek Lisans ve Doktora   öğrencileri 1 hafta süre ile 1 kitap ödünç alabilirler.
 6. Üniversite dışından gelen okuyucular   kütüphane materyalinden fotokopi almak koşuluyla yararlanabilir, ödünç kitap   ve yayın alamazlar.
 7. Danışma kaynakları, süreli   yayınlar, basılı olmayan tezler, basma nadir eserler, ödünç verilmez.
 8. Bir  öğretim  üyesi    bir  diğer  öğretim  üyesi yerine ödünç kitap  ve yayın   alamaz.
 9. Bir  başka  öğretim    üyesinin ödünçte  olan  yayının fotokopisini istemesi halinde,   kütüphane görevlisi, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına   sahiptir.
 10. Kayıp kitap ve yayınlar için;   kaybedilen yayını alıp kütüphaneye vermek, değeri bilinmeyen kayıp kitaplar   ve yayınlar için Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulacak Yayın   Komisyonu tarafından rayiç bedeli tespit edilip ödenmek zorundadır. Kaybolan kitap ve yayının fotokopisi yapılıp kütüphaneye teslim edilemez.

SÜRELİ YAYINLAR :

Bölümümüzün abone olduğu süreli yayınlar   ile mübadele olarak gelen süreli yayınlar sistemli bir şekilde   yerleştirilmiştir. Süreli yayınlar okura ödünç verilmez, istenen   makalenin fotokopisi alınabilir.

Kütüphanede   bulunan süreli yayınların listesi için tıklayınız…

FOTOKOPİ : 

Kütüphane materyalinin fotokopisi,   Bölümümüz öğretim elemanları dışındakiler tarafından kimlik bırakmak   koşuluyla alınabilir. Okur, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca tezlerin   tamamını fotokopi alamaz.

ÇALIŞMA SAATLERİ :

Kütüphanemiz 12 ay boyunca, hafta içi   hizmet vermektedir.

AÇIK OLDUĞUMUZ SAATLER

Pazartesi-Cuma 08:30-17:00 saatleri arasında

TOPLU ESERLER :

Toplu eserler Matematik Bilimi tarihi   gelişimine göre, Matematikçilerin Doğum-Ölüm tarihi sırasına göre   yerleştirilmiştir. Bazı bilim adamlarının eserleri kütüphanemizdeki toplu   eserlerin arasında bulunmamasına rağmen, tarihsel gelişim içinde adlarına yer   verilmiş ve bold yazılmıştır. Toplu eserlerin içinde yer alan bazı kitaplara,   astronomi tarihi, fizik tarihi konu numarası verilmesine rağmen, konu   başlıklarında “MATEMATİK – TOPLU ESERLER” konu başlığı da verilerek   bilgisayarda bir arada görebilme şansı sağlanmıştır.

Toplu   eserleri bulunan matematikçilerin listesi için tıklayınız…

PERSONEL :

Ad Soyad Eğitim İletişim
Uzman Semra ÖZÖBEK İÜ Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Tel: (212) 455 57 00/15316

Email: sozobek@istanbul.edu.tr

Leyla KARALİ Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Tel: (212) 455 57 00 / 15316

Email: leylak@istanbul.edu.tr

Yarı zamanlı çalışan öğrenci İÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Tel: (212)455 57 00 / 15316