BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ LABORATUVARI

Araştırma Konuları ve Projeleri

 • Bazı pestisidlerin farklı organizmalardaki mutagenik etkileri (TÜBİTAK, Grant No: TBAG 515)
 • Mutation experiments on barley tissue culture ( The Research Foundation of İstanbul University, Science 181-212/030186)
 • Trakya bölgesine uygun yüksek verimli arpa hatlarının ıslahı (TÜBİTAK; Grant No: TBAG 623)
 • A comparative study on callus induction, plant regeneration and chromosomal variations from different explant of barley (Hordeum vulgare L.)  (NATO-TU Biotechnology, Subproject 1.2.2. Grant No: 842)
 • Kağıtlık hammadde nitelikleri biyogenetik olarak geliştirilmiş olarak kavak klonlarının üretimi (SEKA, 2001 )
 • Sorgum bitkisinin biyoteknolojik yöntemlerle ıslahı (MSG, 1998)
 • EUREKA, Cerealstresstol -1322 (1999)
 • Bitki Biyoteknolojisi, 62-1 001, TÜBİTAK, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü.
 • Paulownia elongata’ nın doku kültürü sistemlerinin optimizasyonu, mikroüretimi, 62-2-002, TÜBİTAK, GMBAE-Teknogen
 • Pamuğun biyoteknolojik yöntemlerle ıslahı, TÜBİTAK, GMBAE-Türk Tekstil Vakfı.
 • Arpa (Hordeum vulgare L.) ‘de kuraklık ile ilgili dizilerin Tanımlanmasında Moleküler Markır ve Flouresanin situ hibridizasyon uygulamaları İ. Ü. Araştırma Fonu, 1676
 • Brassinosteroidlerin Pamukta Embriyonik Doku Oluşumu ve Lif Gelişimi Üzerine Etkileri. İ.Ü.Araştırma Fonu 163/15012004.
 • Brassinosteroid etkisinde bırakılan bitki doku kültürlerinde sitogenetik çalışmalar. İ.Ü. Araştırma Fonu 618/15122006.
 • Arpa doku kültüründe epigenetik çalışmalar. İ. Ü. Araştırma Projeleri, YÖP projesi. No. 2970. 2008-
 • Arpa doku kültürü ve Regenere Bitkilerde Transposon Analizi, İ. Ü. Araştırma Projeleri, 2011-
 • Kolşisin ve Amiprophos methyl’in arpa gelişimine etkileri, İ.Ü. Araştırma Projeleri-28581, 2012-

 

Yukarıda belirtilen proje destekleri ile sırası ile Prof.Dr. Emine Bilge ve Prof.Dr. Güler Temizkan tarafından sürdürülen Bitki Genetiği çalışmalarının devamı olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Moleküler Biyoloji,  Bitki Biyoteknolojisi Laboratuarlarının %80 oranında alt yapısı yürütücüsü olduğu ulusal, uluslararası ve endüstriyel proje destekleri ile kurulmuştur. Bu desteklerden ayni zamanda TÜBİTAK, GMBAE’nin de bitki biyoteknolojisi laboratuarlarının kurulmasında da katkılar sağlanmıştır. Bu olanaklarla danışmanlığında ulusal ve uluslararası 17 doktora tezi ve 20’nin üzerinde yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Düzenli yapılan kurslarla Üniversite ve Devlet Kurumlarından (Örn. Tarım Bakanlığı) çok sayıda araştırıcıya eğitim ve öğretim olanakları sağlanmıştır. Lisans öğrencilerinin bitirme projeleri bir kısmı da bu olanakları kullanmaktadır.  Lisansüstü çalışmalarda danışmanı olduğu öğrenciler arasında 10’un üzerinde öğretim üyesi yurtiçi ve yurt dışı değişik üniversite ve kurumlarda görev yapmaktadır. Grubun 70 Uluslarası, 15 Ulusal yayın, 2 Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı, 3 Ulusal Kitap Bölüm yazarlığı ve çok sayıda Ulusal ve Uluslarası Kongre katılımı vardır. Yurdumuzda BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ konusunda öncü araştırma gruplarından biridir.

 

 

Laboratuvar Olanakları

Kurulmuş olan laboratuvarda Moleküler Biyoloji, Bitki Biyoteknolojisi alanlarında  doku kültürü, gen transferi, nükleik asit analizi ve sitogenetik  temel ve uygulamalı çalışmalarını gerçekleştirebilecek olanaklar bulunmaktadır.

–         Laminar flow 3 adet

–         PCR çalışma kabini 1 adet

–         Su banyosu 2 adet

–         Işık mikroskobu 3 adet

–         Floresan temelli mikroskoplar 2 adet

–         Otoklav 2 adet

–         pH metre 1 adet

–         Etüv 1 adet

–         Çalkalamalı etüv 1 adet

–         PCR cihazı 2 adet

–         Real-time PCR 1 adet

–         Masaüstü santrifüj 4 adet

–         Sterilizatör 1 adet

–         Bitki büyütme kabini 2 adet

–         Vorteks karıştırıcı 1 adet

–         Isıtıcı blok 1 adet

–         Jel görüntüleme sistemi 1 adet

–         Mikrotom 1 adet

–         Nanodrop 1 adet

–         Azot tankı 1 adet

–         Yatay ve dikey elektroforez sistemleri 2 adet ve güç kaynağı

–         Mikropipet vb. temel ekipmanlar

Araştırma Grubu

Bölümde bulunan Prof.Dr. Nermin Gözükırmızı haricindeki 3 öğretim üyesi kendisinin yüksek lisans ve doktorada danışmanlığını yaptığı kişilerdir.  Bu öğretim üyelerinin ayrı araştırma grupları ve çalışma alanları da bulunmaktadır.

 • Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI
 • Prof. Dr. Şule ARI
 • Prof. Dr. Filiz GÜREL
 • Yard.Doç. Dr. Neslihan TURGUT KARA
 • Araş. Gör. Dr. Dr.Özgür ÇAKIR
 • Araş. Gör. Dr. Dr.Aslıhan TEMEL
 • Araş. Gör. Cüneyt UÇARLI (Doktora öğrencisi)
 • Araş. Gör. Kaniye ŞAHİN (Doktora öğrencisi)
 • Araş. Gör. Sevgi MARAKLI (Doktora öğrencisi)
 • 10 Doktora ve 10Yüksek lisans öğrencisi de çalışmalara katkılar sağlamaktadır.

 

İletişim

Prof.Dr.Nermin GÖZÜKIRMIZI              : 0212 455 57 00/15111; nermin@istanbul.edu.tr

Prof.Dr.Şule ARI                                     : 0212 455 57 00/15108; sari@istanbul.edu.tr

Prof.Dr.Filiz GÜREL                                : 0212 455 57 00/15472; filiz@istanbul.edu.tr

Son yıllardaki çalışma alanı genomdaki hareketli elementler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda yalnız bitki materyali değil ayni zamanda insan materyali üzerine de araştırmalar yaparak yayınlar gerçekleştirilmektedir. Bunun yanısıra bitki hormonlarından Brassinosteroidlerin çeşitli stres faktörlerini (tuzluluk ve ağır metal vb.) düzeltici etkileri konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmaların bitki biyoteknolojisi alanındaki çalışmalara katkılar sağlaması beklenmektedir.

 

Yürütülmekte olan projeler hakkında bilgi

Laboratuvarın ana projesi (Prof.Dr.Nermin Gözükırmızı):

Arpa doku kültürü ve Regenere Bitkilerde Transposon Analizi (5501No.lu) İ. Ü. Araştırma Projeleri

Projenin amacı arpa bitkisinde biyoteknolojik çalışmalarda (gen aktarım çalışmalarında) istenmeden oluşan varyasyonları  genetik ve epigenetik düzeyde araştırmak ve bu varyasyon etmenlerini tanımlamaktır.  Sadece bu proje kapsamında  başlangıcında itibaren 7 yayın yapılmış  ve bir adet uluslarası kitap bölümü yazılmıştır.

Projede Yürütücü: Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı

Dr.Aslıhan Temel

Dr. Sibel Yılmaz

Dr.Gönül Kartal

MSc.Sevgi Maraklı Yardımcı araştırıcılar olarak çalışmaktadır. Bu araştırıcıların doktora projeleri de bu ana proje kapsamındadır.

Dr. Yılmaz Kaya ise UTM/Malezya ile Bölümümüz işbirliğinde Tütün bitkisine dehalogenaz E geninin aktarılarak herbisid direçli bitkiler eldesi konusundaki doktora çalışmalarının gen aktarım kısmını Bitki biyoteknolojisi laboratuvarlarında gerçekleştirmiştir.

MSc. Aykut Demirkan; tuz stresi altında yetiştirilen arpa bitkilerinde genetik ve epigenetik analizler konulu tez çalışmasını yeni tamamlamıştır.

MSc. Mehrab Guliev ; insanda endogen retrovirus H ile çalışmalar gerçekleştirmiştir.

MSc. Kaniye Şahin’in; insan’da yaşlanma ile ilgili genlerde genetik ve epigenetik analizler konulu  doktora çalışması da bu laboratuvarlarda gerçekleşmektedir.

Bölümümüzdeki diğer bitki çalışanları ve öğrencileri bu olanaklardan yararlanmaktadır.

Yaptığımız çalışmalar doğada olmazsa olmaz canlılar olan ve tüm canlıların var olmasını sağlayan bitkileri daha iyi tanımak ve onları topluma kullanıldıkları her alanda örneğin;  gıda, ilaç, kağıt sektörü vb. daha verimli kılmak üzere ve bu konularda insan gücünün yetişmesi amacı ile gerçekleştirilen çabalardır.

Bunun  yanısıra insanda  genetik  ve epigenetik polimorfizm çalışmaları da gerçekleştirmekteyiz.

Grupta bulunan doktora sonrası araştırıcıların kendi adına getotoksisite ve sitotoksite temelli projeleri ile lisans üstü öğrencilerin tez çalışma projeleri bulunmaktadır.

20/03/2013
5732 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00