DÜŞÜK BASINÇ ÜNİTESİ

Dünya dışındaki gezegenlerin atmosferinin keşfine yönelik çalışmalar arttıkça, biyolojik sistemlerin bu çevre koşullarına verdikleri tepkiler daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bilgiler ışığında, bitki fizyolojisi ve gelişimi üzerine etkili olduğu bilinen farklı atmosferik basınç sistemleri geliştirilmiştir. Mars ve ay üzerinde seraların kurulması fikri ile birlikte düşük atmosfer basınç mühendisliği ve bununla birlikte sistem kurulumunun zorluğu ortaya çıkmıştır. Düşük basınç sistemleri ilk olarak Birleşik Devletler İnsan Uzay Programları çerçevesinde denenmiş ve düşük basıncın yapısal ve fizyolojik etkilerinin azaltılabilmesi için özel araçlar geliştirilmiştir. Örneğin, Merküri, Gemini ve Apollo araçları, uzaydaki astronotlar için saf oksijen ile  34 kilo paskal  (kPa) basınç oluşturacak şekilde üretilmiştir. Ancak mekik ve uzay istasyonu Alpha, genellikle normal basınca (101 kPa) yakın basınçta, EVA ise 70 kPa basınçta çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Skylab ise 34 kPa (%70 O2 / %30 N2gaz karışımı) basınç oluşturacak şekilde üretilmiştir. İnsanların 30-40 kPa basınçtan daha az seviyelerde yaşayamadıkları buna karşın bitkilerin 5-10 kPa gibi düşük basınçlarda yaşayabilme yeteneklerine sahip oldukları saptanmıştır. Bitkilerin O2,  CO2 ve total gaz basıncında meydana gelen değişimlere uyum sağlayabildikleri bulunmuştur. Ayrıca bitkilerin düşük basıncı tolere edebildikleri gibi, bu koşullarda  büyümede artış, verimlilik ve meyve depolayabildikleri gibi etkisi de  bilinmektedir.

Düşük Basınç ünitesinde; farklı organizmaların (bakteri, maya, bitki, hayvan, insan) farklı basınç ve atmosfer şartlarında verdikleri cevaplar moleküler düzeyde incelenmektedir.

Laboratuvar Olanakları

  • Bilgisayar Kontrollü Düşük Basınç Kabini
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuar altyapısı

Sorumlu Araştırmacı

Doç. Dr. Ercan ARICAN

İletişim

0212 455 57 00 / 15119

earican@istanbul.edu.tr

20/03/2013
1841 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00