HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

Fen Fakültesi bünyesinde ilk kez 1992 tarihinde Prof. Dr. Avni Kuru tarafından temelleri atılan Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2007 yılında desteklenen bir araştırma projesi ile tümüyle yenilenerek Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde faaliyetlerine başlamıştır. Uluslararası kurallara göre yeniden düzenlenen Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı birçok tez çalışmasının ve araştırma projesinin yürütüldüğü modern bir laboratuvar olarak hizmete devam etmektedir. Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı zengin hücre koleksiyonu, gelişmiş donanımı ve yetişmiş araştırmacılarıyla birçok birime destek olmuş, danışmanlık yapar hale gelmiştir.

 

Araştırma Konuları

Başlıca araştırma konuları arasında çeşitli bitkisel ekstrelerin ve saf maddelerin sitotoksik etkilerinin incelenmesi, antioksidan ve antiviral aktiviteleri ile apoptotik etkilerinin değerlendirilmesi yer almaktadır. Hücre içi oksidatif stres ve hücresel moleküllerde (DNA, protein ve lipid) oksidatif stres sonucu oluşan hasarlar tespit edilmektedir. Biyolojik sistemlerde antioksidasyon ve detoksifikasyon mekanizmalarının aydınlatılmasına yönelik araştırmalar yürütülmektedir.

Laboratuvarın hücre koleksiyonunda HeLa, Vero, C6 glioma, NRK 52E, MDCK ve VHF93 hücreleri bulunmaktadır. Laboratuvarımızda hücre koleksiyonuna ek olarak virüs koleksiyonu da (İnfluenza ve Parainfluenza tip 2 virüsleri) yer almaktadır.

 

Laboratuvar Olanakları

–      pH metre (Jenco)

–      Masaüstü Santrifüj (Nüve, NF-400)

–      Tüp karıştırıcı (Fisons)

–      Masaüstü Mini Otoklav (Nüve, OT-012)

–      Buzdolabı

–      Karbondioksitli İnkübatör (HeraCell 240 ve HeraCell 150i, Thermo Scientific)

–      Etüv (Nüve, FN-055)

–      Laminar Flow (Class II, Bilser)

–      Vakum Sistemi (Integra Vacusafe)

–      Mikroskop (Prior)

–      Invert Mikroskop (CK ve CK-31, Olympus)

 

Araştırma Grubu

 • Prof.Dr. Nazlı ARDA
 • Doç. Dr. Ali KARAGÖZ
 • Araş.Gör.Dr. Evren ÖNAY UÇAR
 • Araş.Gör.Dr. Murat PEKMEZ
 • Recep DEMİRGAN (Doktora öğrencisi)
 • Furkan BÖLÜKBAŞI (Yüksek lisans öğrencisi)
 • Fulya Tuğba ARTUN (Yüksek lisans öğrencisi)
 • Dilansu GÜNEYKAYA (Lisans öğrencisi)
 • Kerem FİDAN (Lisans öğrencisi)

 

İletişim

Prof.Dr. Nazlı ARDA                               : 0212 455 57 00/15212, 15113; narda@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Ali KARAGÖZ                           : 0212 455 57 00/15116; sanicula@istanbul.edu.tr

Araş.Gör.Dr. Evren ÖNAY UÇAR            : 0212 455 57 00/15117, 15107; evrenonay@istanbul.edu.tr

Araş.Gör.Dr. Murat PEKMEZ                 : 0121 455 57 00/15468, 15107; muratpekmez@hotmail.com

 

 

Projeler

BAP Projeleri

 • “Halk Arasında Kullanılan Çeşitli Tıbbi Bitkilerin Antiviral ve Antitümoral Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” (Proje No: 1603/30042001, tamamlandı, Yard. Doç.Dr. Ali KARAGÖZ)
 • “Hücre Kültürlerinde Oksidatif Stres Sonucu Oluşan Protein Karbonillerinin Florometrik ve Elektroforetik Analizi” (Proje No: 268/23082004, tamamlandı, Prof. Dr. Nazlı ARDA )
 • “Hücre Kültüründe Oksidatif Stres Sonucu Oluşan DNA Hasarı/Onarımı Üzerine Viscum album Ekstresinin Etkileri” (Proje No: 1462, tamamlandı, Yürütücü: Yard. Doç.Dr. Ali KARAGÖZ)
 •  “Oksidatif Protein Hasarlarının Belirlenmesinde ve Antioksidan Aktivite Tayininde Proteomik Yaklaşım” (Proje No: 4120, devam ediyor, Yürütücü: Prof. Dr. Nazlı ARDA)
 • “Sanicula europaea Ekstresinin Hücre Kültüründe Oksidatif Stres Sonucu Oluşan Hasarların  Onarımı Üzerine Etkileri“ (Proje No: 22649, devam ediyor, Yürütücü: Dr. Evren ÖNAY UÇAR)
 • “Glukotoksisite, Lipotoksisite ve Glukolipotoksisite Durumlarında Pankreatik Kök Hücreler, Asinar Hücreler ve Pankreatik Kanal Hücrelerinin Beta Hücrelerine Farklılaşma Mekanizmalarının Araştırılması“ (Proje No: 25275, devam ediyor, Yürütücü: Prof.Dr.Şehnaz BOLKENT)
 •   “Viscum album ekstrelerinin hücre kültürleri üzerindeki sitotoksik etkileri“ (Proje No: 27484, Devam ediyor, Yürütücü: Dr.Evren ÖNAY UÇAR)

 

TÜBİTAK Projeleri

 • “Süt Serumu Proteinlerinin ve Hidrolizatlarının Antioksidan, Antiviral ve Antimikrobiyal  Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Yapısal Özelliklerinin Aydınlatılması” (Proje no: 104S507 (SBAG-2972), tamamlandı, Yürütücü: Prof.Dr.Süha YALÇIN)
 •  “Türkiye’de Yetişen Bazı Endemik Cephalaria Türlerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi, Ekstrelerin ve Tanımlanacak Bileşiklerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması” (Proje no: 107T028, 2006-2010, Yürütücü: Prof.Dr.Süheyla Kırmızıgül)
 • “Sıçan C6 Glioma Hücrelerinde KoenzimQ10 ve Beta-Karoten Uygulamalarının HSP27 Anlatımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi” (TÜBİTAK Öğrenci Projesi, tamamlandı)
 • “KoenzimQ10 ve Beta-Karoten Uygulanan C6 Sıçan Glioma Hücre Hattında HSP70 Isı Şoku Proteinin Proteomik Analizi ” (TÜBİTAK Öğrenci Projesi, tamamlandı)

 

Doktora Tez Projeleri

 • Viscum album Ekstresinin C6 Sıçan Glioma Hücrelerinde Stres Proteinlerinin Anlatımı Üzerine Etkisi” (tamamlandı) (Evren ÖNAY UÇAR)
 • “Hücre Kültüründe Oksidatif Stres Sonucu Oluşan DNA Hasarları ve Zeytinyağının  Koruyucu Etkisi” (tamamlandı) (Özlem EROL)
 • “Glioma Hücrelerinde İndometasinin Meydana Getirdiği Moleküler Hasarlar Üzerine E Vitamininin Etkileri” (tamamlandı) (Murat PEKMEZ)
 • “E Vitaminin Sıçan C6 Glioma Hücreleri Üzerindeki Apoptoz İndükleyici Etkisi” (tamamlandı) (Zeynep OKTAY)
 • “Bazı Papaver Alkaloidlerinin Sitotoksik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” (tamamlandı) (Recep DEMİRGAN)
 • “Hepatit B Virüsü ile İnfekte Hepatoselular Karsinoma Tanısı Konulmuş Hastalarda Belirteç Olarak mikroRNA’ların Değerlendirilmesi” (devam ediyor) (Recep DEMİRGAN)
 • “Bazı Bitki Ekstrelerinin İn Vitro Antiviral Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” (devam ediyor) (Furkan BÖLÜKBAŞI)
20/03/2013
4534 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00