MAYA GENETİĞİ, TEKNOLOJİSİ VE GENOMİK ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI

Araştırma Konuları

Bu laboratuvarda,ilaç aktif maddelerinin hedef ve aktivitelerinin belirlenmesinde, ağır metal metabolizmasıyla ilişkili hastalıklar,yaşlanma ve kanser araştırmalarında model organizma olarak kullanılanSchizosaccharomyces pombe ırkı kullanılmaktadır.

Ayrıca bu organizmada glukoz baskılanması ve oksidatif stres yanıtı metabolizmaları aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Ökaryotik bir model organizma olan Schizosaccharomyces pombe mayasında glukozun algılanması, hücre içine taşınması, sinyal iletimi ve stres yanıt yolaklarının araştırılması bir taraftan, hem global düzeyde transkriptom analizi ile hem de GZ-PZR tekniği kullanılarak hedef genlerin ekpresyon analizleriyle, diğer taraftan da biyokimyasal tekniklerin kullanımıyla gerçekleştirmmektedir. Bu çalışmaların yanısıra, laboratuvarımızda oksidatif stres ve ısı şokuna karşı depo karbonhidratlarının sentez ve yıkım hızları araştırılmasının yanında, aynı koşullarda, tiamin metabolizması ile ilgili genlerin transkripsiyon analizi de yapılmaktadır. Ayrıca, glukoz algılamada rol oynayan genin ve glukozun hücre içine alınmasında rol oynayan genlerin yapısal ve transkripsiyon düzeylerinde analizleri gerçekleştirilmektedir.

Laborutavar Olanakları

–     Ökaryotik hücre sayım cihazı

–     Hücre parçalama aletleri

–     Jel görüntüleme sistemleri

–     Çalkalamalı etüvler

–     UV ile sterilizasyonu sağlanan çalışma kabini

 

Araştırma Grubu

  • Yard. Doç. Dr.Semian KARAER UZUNER
  • Yard. Doç. Dr.Bedia PALABIYIK
  • Araş. Gör. Dr. Çağatay TARHAN
  • Araş. Gör. Merve YILMAZER
  • Medet TAN (Yüksek lisans öğrencisi)
  • Ümit Yaşar KINA (Yüksek lisans öğrencisi)
  • Ahmet AKÇAY (Yüksek lisans öğrencisi)
  • Uğur Emre ACAR (Yüksek lisans öğrencisi)

 

İletişim

Yard. Doç. Dr.Semian KARAER UZUNER                              : 0212 455 57 00/15108; semka@istanbul.edu.tr

Yard. Doç. Dr.Bedia PALABIYIK                             : 0212 455 57 00/15467; bediag@istanbul.edu.tr

 

 

Projeler

–     Mayada süperoksit dismutaz enzimine özgü çinko taşıyıcı proteinlerin araştırılması

–     Schizosaccharomyces pombe‘de hücresel yaşlanma üzerine çalışmalar

–     Glukoz Metabolizması ile Oksidatif Stres Yanıtı İlişkisinin Schizosaccharomyces pombe‘nin Glukoz Baskılamasına Dirençli İnvertaz Mutantlarında Araştırılması, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği.

–     Schizosaccharomyces pombe İnvertaz Mutantlarında Glukoz Sinyali İle Oksidatif Stres Arasındaki İlişkinin Genom Boyutunda Araştırılması,  İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği.

Schizosaccharomyces pombe’de Glukoz Baskılaması ve Stres Yanıt Yolaklarının Araştırılması, TÜBİTAK-TBAG, Proje No: 211T178.

20/03/2013
3275 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00